2. pololetí 2018


Plán činnosti na 2. pololetí 2018


I. Členské schůze
Členské schůze MGHS, z. s., se konají v 2. pololetí  vždy třetí úterý v měsících září až listopad, v prosinci se chůze nekoná. Tyto schůze spojené s přednáškou se konají ve schůzovní místnosti Občanský klub – ÚMČ Brno – střed, Kounicova 43. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. Sledujte změny na facebooku a webu MGHS.
 
I. Přednášky
18. 9. 2018
Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, Ph.D., PF UP Olomouc
Vznik republiky a československý státní znak
16. 10. 2018
Doc. Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., FF OU
Rod hrabat Taaffe a Morava
20. 11. 2018
Mgr. Václav Kolařík, Archaia Brno, o. p. s.
Starobrněnský hřbitov u sv. Václava od nejstarších dob po současné archeologické výzkumy na ulici Vojtově v Brně. S bohatou obrazovou dokumentací.
 
II. Vycházky
2. 10. 2018
(úterý)
Prohlídka výstavy v České národní bance v Brně, Rooseveltova 18: „Lidé a peníze.“
Za shlédnutí stojí i historické interiéry bývalé Hypoteční banky s erbovní výzdobou. K účasti je nutné se dopředu přihlásit na členské schůzi v září nebo na mail: Odb. výklad zajištěn. Sraz v 14,45h před bankou. Vede Dr. A. Vieweghová
6. 10. 2018
(sobota)
Miroslav a okolí
Pohořelice (prohlídka města a kostela, fara, kde spal v r. 1805 Napoleon), Miroslav (prohlídka města a zámku), Olbramovice (gotický kostel), dle dohody možná prohlídka exteriéru zámku Velký Dvůr (lovecký zámek Leopoldsruhe, nyní „Dům na půli cesty“). Doprava auty dle dohody členů. Sraz v 9. 00h před kostelem v Pohořelicích. Vede Dr. Zdena Novobilská
 
III. Exkurze
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542210388
15.9.2018 (sobota)
Jihočeským krajem za romantikou.
BrnoČervená Lhota (prohlídka zámku) – Domanín (prohlídka hrobky) – Hluboká n. V. (prohlídka zámku). Odjezd v 6.30h, návrat cca ve 20.30h. Vstupné cca 400Kč. Cena 490Kč.
Vede Dr. Zdeňka Novobilská.
 
IV. Genealogické párty
Setkání se v 2. pololetí roku 2018 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“ – Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9.
Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici.
Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www.mghs.cz a facebook.
Vede Zdeňka Nováková
 
V. Genealogické kurzy
Kurz pro začínající genealogy bude zahájen v říjnu 2018 v Brně a během pěti sobotních setkání se zájemci seznámí se základy genealogického bádání, využívání internetu pro studium digitalizovaných matrik a se čtením starého písma. Kurz povedou Bc. Petra Banovská a Inka Hutská Záveská. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS, z. s. Zájemci si mohou psát o přihlášku a bližší informace na: kurzy_zavináč_mghs.cz.
 
VI. 12. Genealogické a heraldické Matiné se koná v sobotu 3. 11. 2018, začátek v 9 hod. v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter. Program na zvláštním letáčku. Všichni členové MGHS, z. s. i další zájemci o problematiku jsou srdečně zváni. Akce se koná zdarma za finanční podpory MČ Brno – Královo Pole.
 
VII. Informace pro členy:
1)  Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
2)  Knihovna MGHS, z.s. je v provozu. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise. Seznam publikací a časopisů v knihovně je na webových stránkách MGHS, z. s. Knižní výpůjčky pro členy MGHS, z. s. lze objednat na mailové adrese: a na členských schůzích.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.
E-mail:
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně.
5) Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Roční členský příspěvek činí pro pracující 300Kč a pro důchodce a studující 200Kč a je splatný do 31. 3. 2019. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI.
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!
Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
6) Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.
V roce 2017 byla provedena výměna členských legitimací. Všichni členové, kteří mají uhrazen členský příspěvek obdrželi či obdrží novou členskou legitimaci. Kdo novou legitimaci dosud nemá, přihlásí se na adrese:
   
Těšíme se setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
 
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS, z.s.
Vilém Walter
tajemník MGHS, z.s.