2. pololetí 2021

Plán činnosti na 2. pololetí 2021


Členské schůze

Členské schůze MGHS, z. s.,  spojené s přednáškami se konají v 2. pololetí 2021 vždy třetí úterý v měsíci  od 18h – 20h. Upozorňujeme na novou adresu místa konání našich schůzí, které se od r. 2021 budou konat ve schůzovní místnosti Občanský klub – ÚMČ Brno – střed, Kounicova, vchod z domu Kounicova 1!!. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. Neuskutečněné přednášky a vycházky z důvodu Covidu se pokusíme částečně realizovat letos.

 
I. Přednášky
19. 10. 2021

Výroční schůze MGHS za rok 2020.

Mgr. Petr Steiner
Rod hrabat Kalnoky na Moravě v 19. stol.

16.11. 2021 RNDr. Dalibor Kolčava
Kdo byl poslední majitel rosického panství a hradu Veveří baron Mořic Arnold de Forest.           
21.12. 2021 RNDr. Ivan Koláčný

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a jeho dekorace.

Představení nové publikace o dekoracích řádu Křižovníků s červenou hvězdou

Upozornění pro účastníky členských schůzí:

Schůze se budou až do odvolání konat za zvýšených hygienických opatření, zahrnující nošení roušek během celé schůze, dodržování větších vzdáleností mezi účastníky a desinfekci rukou. Sledujte proto web resp. facebook Společnosti, kde budeme reagovat na aktuální situaci.

 
II. Vycházky

21. 9. 2021
(úterý)

Vernisáž výstavy „Historická pečetidla Brněnska“. Zahájení v 10hod. – PhDr. Karel Müller. Státní okresní archiv Brno – venkov – Benediktinský klášter v Rajhradě. Vede Prof. PhDr. Tomáš Krejčík.

21. 10. 2021
(čtvrtek)
Mollova mapová sbírka v MZK . 2. část prohlídky mapových materiálů

Přednáší Mgr. Jiří Dufka

Sraz v 15.50h před MZK, Kounicova 65a. Vede Ing. R. Vondráček

 
III. Genealogické párty

Setkání se v 2. pololetí roku 2021 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“- Brno, Židenice – Vančurova  č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici.

Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www.mghs.cz a facebook.
Vede Zdeňka Nováková
 
IV. ODBORNÉ GENEALOGICKO  –  HERALDICKÉ MATINÉ

se koná za finanční podpory MČ Brno – Královo Pole v sobotu 13. 11. 2020 od 9h v prostorách FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter v Králově Poli. Program a přihlášky (poplatku prosto) na zvláštním letáčku (od září) ke stažení na webu MGHS, z. s.

 
V. Informace pro členy:
1) Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
2) Knihovna MGHS, z.s. je od 1. září 2021 opět v provozu. Objednávky výpůjček pro členy, kteří mají uhrazen členský příspěvek na rok 2021,  dle návodu na www. mghs.cz v sekci knihovna, kde je přístupný i seznam knih. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise.
3) Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.
E-mail:
4) Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně.
5) Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Roční členský příspěvek činí pro pracující 300 Kč a pro důchodce a studující 200 Kč a je splatný vždy do 31. 3. běžného roku. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI.
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!
Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
6) Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.
7) Připomínáme, že brněnští  členové si časopis GHI  vyzvedávají osobně na členských  schůzích nebo po telefonické dohodě s hospodářkou dr. Vieweghovou.
Na všechny naše akce zveme i nečleny spolku a zájemce o historii. Přístup na naše přednášky je volný a zdarma. Zájemce o členství v MGHS, z. s. rádi přivítáme.
 
 
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS, z.s.
Vilém Walter
tajemník MGHS, z.s.