1. pololetí 2001


Plán činnosti na 1. pololetí 2001


Výborové schůze se konají každý měsíc vždy ve čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hodin v Moravském zemském archivu

Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici městské části Brno-střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová a vedoucí zájezdů Dr. Z. Novobilská budou vyřizovat potřeby členů 30 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
16. 1. 2001 PhDr. Ivan Štarha, MZABrno
Nové znaky a prapory moravských obcí.

PhDr. Tomáš Krejčík
Nobilitace 19. století se zřetelem na moravské prostředí
20. 2. 2001 Valná hromada MGHS
PhDr. Tomáš Krejčík
Nobilitace 19. století se zřetelem na moravské prostředí
PhDr. Ivan Štarha, MZA Brno
Nové znaky a prapory moravských obcí.
20. 3. 2001 PhDr. Karel Müller, Zemský archiv Opava
Genealogické prameny v osobních fondech ZAO
17. 4. 2001 Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc., Slezská univerzita
K moravskému původu, životu a legendě Jana Jiřího Grasela – obávaného loupežníka 19. století
15. 5. 2001 RNDr. Ladislava Horáčková, LF MÚ Brno
O kosterních pozůstatcích našich předků na příkladě průzkumu kostnice ve Křtinách (okres Blansko)
19. 6. 2001 PhDr. Dana Cenková, Muzeum města Brna
Moravští Lucemburkové
Zájezd:
21. 4. 2001 Rakovnicko dříve a dnes
– Brno – sraz v 6:10 hodin na Rooseveltově ulici (u Janáčkova divadla)
– Beroun – Králův Dvůr – barokní kostel K. I. Dienzenhoferova
– Křivoklát – bývalý královský hrad
– Krakovec – hradní zřícenina
– Rakovník – radnice a částečně zachované městské hradby
– Krušovice – barokní zámek s pivovarskou expozicí
– Lány – zámek a park, hřbitov s hrobem T.G.M.
– Brno – předpokládaný příjezd ve 21:00 hodin

Cena bez vstupného 220,- Kč (245,- Kč nečlenové MGHS). Závazné přihlášky co nejdříve pokud možno na členských schůzích nebo na adresu MUDr. Zdeňka Novobilská, 616 00  Brno, Klímova 10, telefon 49 24 61 22 nebo Ing. Karel Dvořák, 602 00 Brno, Sportovní 3, telefon 41 21 79 83 nebo 74 16 97. Poplatek za zájezd nutno uhradit při přihlášce.

Vycházky:
Vycházky se konají osobními auty. MGHS dopravu nezajišťuje, členové se musí dohodnout mezi sebou sami.
28. 4. 2001 Uherčice a okolí (sraz v 8:15 hodin u zámku v Nových Syrovicích)
5. 5. 2001 Vede PhDr. Miloslav Housovský, PÚ Brno, a Vilém Walter.
– Nové Syrovice – zámek, rodiště Jana Jiřího Grasela
– Uherčice – interiéry zámku a zámecký park
– Police – zámek
– Štěpkov – rotunda
– Martínkov – rodiště spisovatele Václava Kosmáka
– Sádek – hrad
2. 6. 2001 Jimramov a okolí (sraz v Dalečíně v 8.30 u zámku)

Tato vycházka se koná ve spolupráci s Vlastivědnou a genealogickou společností při JUPITER klubu ve Velkém Meziříčí. Vede Vilém Walter a Stanislav Keršner.

– Dalečín – hrad a zámek
– Jimramov – památky města, rodáci, zámek z venku
– hrobka hrabat Belcredi
– Telecí – Lukasova lípa
– Pustá Rybná – Drašarova lípa
– Březiny – Luňáčkova lípa
– Koroužné – románový hrdina Drašar
Informace pro členy:
1) Výborové schůze se konají každý měsíc vždy ve čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hodin na Sportovní 3.
2) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxx, kde jsou aktuální informace o MGHS.
3) Výpůjčky knih po dohodě s knihovníkem telefon Brno 45 24 30 20.
4) Sledujte aktuality ve vývěsní skřínce MGHS na Domě šlechtičen (Běhounská ulice).
5) Korespondenci směřujte na adresu: Ing. Karel Dvořák, 602 00  Brno, Sportovní 3.
6) Členské příspěvky plaťte pokud možno na členských schůzích do konce března 2001.
7) Pokud budete platit členský příspěvek převodem z účtu pak konstantní symbol je 0308, variabilní symbol Vaše rodné číslo, naše číslo účtu je 164309514 a kód banky 0600.
8) Žádáme všechny, kteří chtějí přispět vhodným článkem do ročenky GHI 2000, aby příspěvky dodali co nejdříve.

Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS