1. pololetí 2011


Plán činnosti na 1. pololetí 2011


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS z. s. se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. 
Plánované přednášky:
18. 1. 2011 Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., MZA Brno
Nové poznatky k dějinám rodu Freienfelsů na Moravě
15. 2. 2011 Valná hromada MGHS, program na webu společnosti
  Jiří Hanáček, Brno
Šlechtické nobilitace v současné Evropě
15. 3. 2011 Šárka Navrátilová, Gymnázium Vyškov
Stavba bez historické paměti – Německý dům v Brně
19. 4. 2011 Dr. Ivan Koláčný, Brno
Dekorace rytířského řádu Křižovníků s červenou hvězdou
17. 5. 2011
Pozor, změna
Prof. PhDr. Dušan Uhlíř,CSc., Slezská univerzita v Opavě
RNDr. Rostislav Nebola
Rod knížat Lichnovských
Zámek Moravec a jeho majitelé
21. 6. 2011 Dr. Alois Kleveta, Vyškov
Přínos setkávání příbuzných pro doplnění rodokmenu a rodinné kroniky
 
II. Vycházky:
21. 5. 2011
(sobota)
Historická procházka městem Znojmo a prohládka Hradiště sv. Hippolyta 
Sraz ve 9 hod. pod radniční věží ve Znojmě. Odborný výklad zajištěn. Vede Veronika Nováková Křížová. Doprava vlastními vozy.
 
III. Exkurze:
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
27. – 28. 8. 2011 Jižní Plzeňsko v proměnách času
1. den: Brno – Rokycany (pozůstatky gotického hradu v budově muzea a muzejní sbírky) –  Šťáhlavy – zámek Kozel – zámek Nebílovy – Blovice – zámek Hradiště, ubytování
2. den: Přeštice (rodiště J. J. Ryby a arch. J. Hlávky, barokní farní kostel) – zámek Lužany – zámek Červené Poříčí – hrad Švihov – Brno
Cena: cca 1 400.- Kč, závazné přihlášky nutno nahlásit do 15. 4. 2011. Odjezd 27. 8. v 6.15 hod, vede dr. Zdena Novobilská.
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se konají každou třetí středu v měsíci (pozor – změna oproti tradičnímu obvyklému termínu!) v salonku restaurace Kaverna, Brno – Veveří 9 od 16 h. do 19 h. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce.
Vede Ing. Ivan Bukáček a Anna Jůzová.
 
V. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu. Náš e-mail pro potřeby členů: xxx_zavináč_xxx.cz
2)  Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz, mobil: 733 176 149.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email: xxx_zavináč_xxx.cz
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,
Člen Academie Internationale d´Heraldique,
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter

tajemník MGHS