2. pololetí 1997


Plán činnosti na 2. pololetí 1997


Členské schůze:

spojené s odbornými přednáškami se budou konat pravidelně každé třetí úterý v měsíci v malém sále videostudia firmy KD data s.r.o., Veveří 8 (dvorní trakt, 1. patro vlevo).

Program přednášek:
16. září Vladimír Rolinc, Olšovec u Hranic 
Quo vadis genealogia
Ing. Zdenko Alexy, Bratislava, SR 
Přátelské setkání k pětasedmdesátinám našeho hosta z Bratislavy
Přednáška: Dekorace kanovníků v rakouskouherské monarchii
18. listopadu Slavnostní schůze k 25. výročí trvání organizované heraldiky a genealogie v Brně za účasti pamětníků prof. Fr. Kleina, Dr. Jiřího Plichty a dalších.
Původně plánovaná přednáška Doc. J. Skutila, CSc. se pro onemocnění překládá na rok 1998.
16. prosince PhDr.Tomáš Krejčík, CSc., Brno 
Vzpomínka k nedožitým devadesátinám Břetislava Štorma
Vycházky:
20. září Vycházka do Žďáru nad Sázavou (přesun z 1. pololetí).
Informace na členské schůzi
Zájezdy:
13. září Střední Čechy
4. října Rakousko (mezinárodní den muzeí)

Informace podá a přihlášky přijímá vedoucí zájezdů MUDr. Novobilská na členských schůzích.
Telefonické informace možno rovněž získat od Ing. Karla Dvořáka, tel. 41210837-40.
Termíny, ceny a pokyny k zájezdům budou rovněž uveřejněny ve vývěsce.

Výstava:

Břetislav Štorm – památkář, grafik, architekt, heraldik, spisovatel.
Státní zámek Rájec nad Svitavou, 17. 7. – 30. 9. 1997 (Památkový ústav v Brně a MGHS)

Změny a doplňky plánu jsou vyhrazeny.

Sledujte vývěsku Společnosti na Domě šlechtičen v Brně (Běhounská ul.).
Výbor Společnosti se schází každý čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 v klubovně firmy KD data s.r.o., Veveří 8.

PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS