2. pololetí 1998


Plán činnosti na 2. pololetí 1998


I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici městské části Brno-střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová a vedoucí zájezdů Dr. Z. Novobilská budou vyřizovat potřeby členů 30 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
15.  9. 1998 Jaromír Kotík Rod Haugwitzů na Náměšti n. O. a v Osové
20. 10. 1998 Ing. Vladimír Svoboda   Příspěvek ke genealogii J. M. Petzvala (průkopník moderní fotografické optiky)
17. 11. 1998 Členská schůze se z důvodů voleb nekoná
15. 12. 1998 PhDr. Tomáš Knoz Rodová galerie hrabat Althannů ve Vranově n. D.
II. Výborové schůze:

Výborové schůze se konají každý měsíc vždy ve čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hodin v knihovně MGHS na Palackého třídě 70 (nebo Sportovní 3).

III. Odborný seminář:
17. 11. 1998 Genealogie na počítači a Internetu vede Ing. Ludvík Drholec

Přihlášky telefonicky u Ing. Karla Dvořáka, telefon 74 16 97 nebo 41 21 79 83. Vzhledem k omezené kapacitě místnosti a v případě většího zájmu bude seminář opakován.

IV. Zájezdy:
1) Zájezd na téma „Poznáváme Olomoucko“ v sobotu 26. 9. 1998 s trasou:
–  Brno –  (odjezd v 6:30 hodin z Rooseveltovy ulice od Janáčkova divadla)
–  Sovinec –  opravený hradní komplex
–  Rešovské vodopády –  dvě kaskády ojedinělých vodopádů na Moravě
–  Unčovice –  zachovalá renesanční tvrz
–  Náměšť na Hané –  pozdně barokní zámek s expozicí
–  Slatinice –  lázeňský areál
–  Brno –  (předpokládaný příjezd ve 20:00 hodin)
Písemné závazné přihlášky co nejdříve zasílejte na adresu Dr. Z. Novobilská, Klímova 10, 616 00 Brno. Cena zájezdu pro členy 160,- Kč a pro ostatní 180,- Kč. Poplatek za zájezd se bude vybírat na členské schůzi dne 15. 9. 1998.
2) Podle zájmů členů MGHS bude organizován zájezd do Vídně dne 26. října 1998. Informace na členské schůzi.
V. Informace pro členy:
1) Knihovna MGHS se opět přestěhovala a je od září k dispozici členům MGHS na Palackého třídě 70 – dvorní trakt. Výpůjčky po dohodě s knihovnicí paní Jarmilou Vondrákovou, telefon Brno 41244304.
2) Členům, kteří zaplatili členské příspěvky, zasíláme v příloze GH informace 1997.
3) Zasíláme složenku na úhradu členských příspěvků MGHS za rok 1998 pro ty, kteří ještě nezaplatili Příspěvky činní: Důchodci 90,- Kč, ostatní 180,- Kč.
Upozorňujeme ty, kteří již příspěvky zaplatili, aby nám prominuli a tuto složenku považovali za bezpředmětnou.
4) Žádáme, aby brněnští členové platili v hotovosti na členských schůzích.
5) Sledujte aktuální informace výboru na vývěsce Společnosti na rohu ulic Běhounské a Kobližné (Palác šlechtičen).
6) Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti Viléma Waltra, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11.
Těšíme se na shledání na našich akcích.
PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
jednatel MGHS