1. pololetí 2000


Plán činnosti na 1. pololetí 2000


I. Členské schůze:
Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici městské části Brno-střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová a vedoucí zájezdů Dr. Z. Novobilská budou vyřizovat potřeby členů 30 minut před zahájením schůze.
Plánované přednášky:
18. 1. 2000 PhDr. Bohumír Smutný, MZA Brno Rodinný archiv hrabat Kalnoky.
15. 2. 2000 Valná hromada MGHS
Ing. Josef Hrdý Rozdělení Řádu Zlatého rouna na španělskou a rakouskou větev.
21. 3. 2000 MUDr. Zdeněk Hazlbauer Heraldické motivy na českých a moravských historických kachlích.
18. 4. 2000 PhDr. Jiří Pernes Poslední rakouský císař a jeho rodina.
Maximiliánovo mexické dobrodružství
16. 5. 2000 PhDr. Jindřich Obršlík Genealogie Obršlíků a spřízněných rodů.
20. 6. 2000 Milan Magni Vlastní heraldická tvorba.
II. Výborové schůze:
Výborové schůze se konají každý měsíc vždy ve čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hodin v Moravském zemském archivu.
III. Zájezdy:
1) 12. 2. 2000 Opava a Olomouc – Výstavy „Od gotiky k renesanci“
– Sraz v 6:50 hodin na Rooseveltově ulici (od Janáčkova divadla)
– Cena bez vstupného 200,- Kč (220,- Kč nečlenové MGHS)
2) 20. 5. 2000 „Poznáváme Pojizeří II“   – s trasou:
Brno – Sraz v 5:50 hodin na Rooseveltově ulici (od Janáčkova divadla)
Dražice – zřícenina hradu
Mnichovo Hradiště – zámek
Humprecht – zámek
Kost – hrad
Brno – předpokládaný příjezd ve 20:00 hodin
– Cena bez vstupného 300,- Kč (330,- Kč nečlenové MGHS)
Závazné přihlášky na adresu MUDr. Zdeňka Novobilská, 616 00 Brno, Klímova 10, telefon 74 61 22. Poplatek za zájezd při přihlášce.
IV. Vycházka:
15. 4. 2000 Památky a zajímavosti Letovic (zámek, kostel, klášter, hrobka ….).
– Sraz v 9:00 hodin na náměstí v Letovicích.
– Vede Milan Illa a Vilém Walter.
V. Informace pro členy:
1) Knihovna MGHS na Palackého třídě 70 – dvorní trakt. Knihovnice žádá o vrácení výpůjček z důvodů inventury.
Výpůjčky vrátit po dohodě s knihovnicí paní Jarmilou Vondrákovou, telefon 41 24 43 04.

2) Sledujte aktuality ve vývěsní skřínce MGHS na Domě šlechtičen (Běhounská ulice).

3) Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11.

Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.      předseda MGHS

Vilém Walter, v.r.        jednatel MGHS