1. pololetí 2022

Plán činnosti na 1. pololetí 2022

I. Členské schůze:

Členské schůze MGHS, z. s.,  spojené s přednáškami se konají v 1. pololetí 2022 vždy třetí úterý v měsíci  od 18h – 20h. Upozorňujeme na novou adresu místa konání našich schůzí, které se od r. 2021  konají ve schůzovní místnosti „Občanský klub“ – ÚMČ Brno – střed, vchod z domu Kounicova 1. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. Neuskutečněné přednášky a vycházky z důvodu Covidu se pokusíme částečně realizovat letos.

Přednášky:

15. 02. 2022 Výroční schůze MGHS za rok 2021. Pozvánka na zvláštním letáčku.
 

Mgr. Jiří Dufka, MZK Brno

 

Mollova mapová sbírka v MZK. Představení nové knihy o této unikátní sbírce v MZK. Vyšla na podzim v roce 2021

15. 03. 2022            RNDr. Ivan Koláčný, Brno
 

Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou a jeho dekorace. Představení nové publikace „Kříž s hvězdou“. Brno 2021

19. 04. 2022 Mgr. Josef Špidla, Vyškov
 

Karel Albrecht – Druhý „zimní král“ aneb proč se Jirásek vyhnul roku 1741

17. 05. 2022

Dr. František Pícha

 

Heraldika zimního krále Fridricha Falckého

21. 06. 2022

Miroslav Pavlů

Mgr. Pavel Mikel, Ph. D.  

 

Vlastní heraldická tvorba posledních desetiletí

Genetická genealogie rodů Mikelů

Upozornění pro účastníky členských schůzí:

Schůze se budou až do odvolání konat za zvýšených hygienických opatření, zahrnující nošení roušek během celé schůze, dodržování větších vzdáleností mezi účastníky a desinfekci rukou. Sledujte proto web resp. facebook Společnosti, kde budeme reagovat na aktuální situaci.

II. Vycházky:

25. 04. 2022  (po)   

Historická procházka ulicí Křenová

Sraz v 16,30 hod. u pivnice Schrott na Křenové ulici č. 10.  Odb. výklad Doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc., jeden z autorů nedávno vydané knihy o této ulici. Vede  Dr. Arn. Vieweghová.

25. 06. 2022 (so)

Památky města Žďáru nad Sázavou s Mgr. Stanislavem Mikule

Sraz  na vlakovém nádraží Žďár nad Sázavou v 9,30 hod – vede. A. Vieweghová,  odborný průvodce Mgr. Stanislav Mikule, Regionální muzeum Žďár nad Sázavou.

Procházka centrem města s obrázky, jak vypadalo dřív, kde vznikla slavná známka s TGM a s holčičkou, kde pracovala jeho láska Oldra Sedlmayerová, kde žil Jan Theodorich Doležal (první český lesnický pedagog), znak města na radnici a dvě mramorové desky kardinála Ditrichštejna. 

Kostel sv. Prokopa  s erbovní výzdobou, dle  situace další církevní památky. Stálá expozice v Moučkově domě – pro genealogy budou zajímavé portréty od Antonína Jana Ferenze (1801 – 1874).

Regionální muzeum města Žďár nad Sázavou. Program bude ještě upřesněn dle momentální epidemiologické situace

III. Genealogické párty:

Setkání se v 1. pololetí roku 2022 konají od února každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“- Brno, Židenice – Vančurova  č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www. mghs.cz a facebook. Vede Zdeňka Nováková

IV. Informace pro členy:

  1. Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
  2. Knihovna MGHS, z.s. je od 1. září 2021 opět v provozu. Objednávky výpůjček pro členy, kteří mají uhrazen členský příspěvek na rok 2022,  dle návodu na www. mghs.cz v sekci knihovna, kde je přístupný i seznam knih. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise.  
  3. Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno,  Jižní náměstí 11. E-mail:
  4. Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně
  5. Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.Roční členský příspěvek v roce 2022 činí pro pracující 300Kč a pro důchodce od 65 let a studující do 26 let 200Kč a je splatný vždy do 31. 3. běžného roku. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI.Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
  6. Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.
  7. Připomínáme, že brněnští  členové si časopis GHI  vyzvedávají osobně na členských  schůzích nebo po telefonické dohodě s hospodářkou dr. Vieweghovou.
  8. Připravuje se druhé doplněné a rozšířené vydání knihy našeho spolupracovníka RNDr. Ivana Koláčného z Brna: Řády a vyznamenání habsburské monarchie. Kniha vyjde v omezeném      nákladu pro přihlášené abonenty. Přihlášky směřujte na adresu jistě historikům známého nakladatelství pana Leonida Křížka:

Těšíme se setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

předseda MGHS, z. s.

Vilém Walter

tajemník MGHS, z. s.