1. pololetí 2016


Plán činnosti na 1. pololetí 2016


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS z.s. se konají v zasedací místnosti zastupitelstva MČ v budově Úřadu městské části Brno–Královo Pole v 18 hod. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.
Plánované přednášky:
16. 2. 2016 (úterý) Výroční schůze společnosti. Program zvlášť na pozvánce.
Doc. JUDr. Jiří Bílý, CSc., PF KU Bratislava
Moravský patriotismus v erbech rakouské šlechty
15. 3. 2016 (úterý) PhDr. Richard Mahel, PhD., FF UK Praha
Beda Dudík – osobnost, dílo a genealogie rajhradského benediktina a historika
17. 5. 2016 (úterý) Mgr. Vít Křesadlo, SOkA Žďár n. S.
Co může rodopisný badatel  najít v okresním archivu s konkrétními příklady ze SOkA Žďár n. S.
 
II. Vycházky:
24. 1. 2016
(neděle)
Výstavy a památky v městě  Hodonín
Výstava „Maltézský řád v historii a současnosti“ v sále Evropa (Národní třída 21, Hodonín). Prohlídka památek města a Muzea T.G.M.
Sraz ve 13,00 hod. u vlakového nádraží v Hodoníně. Vede: Ing. R. Vondráček.
23. 3. 2016 (středa) Prohlídka vojenského muzea v budově bývalého Monturního depa (K. k. Montursdepot No. 1 in Brünn), dnes sklady čs. armády, Brno, Štefanikova 55. Výklad k historii vojenského skladu z r. 1869, prohlídka Historického sálu se sbírkou uniforem (legie), návštěva Kabinetu spřátelených armád. Sraz před budovou v 15h. Vede Ing. R. Vondráček.
21. 5. 2016 (sobota) Za památkami městyse Předklášteří u Tišnova
Sraz v 9,15 hod. před vchodem do kláštera. Prohlídka expozice Muzea Brněnska. Prohlídka klášterního kostela. Prohlídka hrobky rodu Vittinghoff – Schell na místním hřbitově. Další památky obce.
Doprava vlastními auty nebo vlakem. Vede Dr. Zdena Novobilská, výklad Mgr. Miloš Sysel.
 
III. Exkurze:
Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
24. 4. 2016 (neděle) Krajem Josefa Lady
Brno – Jemniště (barokní zámek, historické interiéry vybaveny dobovým mobiliářem) – Hrusice (rodiště malíře Josefa Lady. Památník malíře v jeho vile. Románský kostel byl v 17. století barokně upraven.) – Stříbrná Skalice (v 15. století těžba stříbra. V ruinách gotického hradu postaven barokní kostel.) – Komorní Hrádek (původně renesanční zámek několikrát upravován. V interiéru renesanční nástěnné malby a štuková výzdoba, rokoková kaple. Zámek přístupný pouze výjimečně.) – Brno. Odjezd v 6.45 hod., návrat do 20.00 hod. 
Cena 630/655,- Kč,vstupné cca 160,- Kč. Vede Dr. Zdena Novobilská.
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se v 1. pololetí roku 2016 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“- Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte.
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně.
Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky. Vede Ing. Ivan Bukáček a Zdena Nováková.
 
V. Genealogické kurzy
Kurz „Základy genealogie a čtení starého písma“ povede Inka Záveská a Petra Banovská. Bude zahájen po naplnění kurzu. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS.
 
VI. Akce MGHS pro veřejnost:
Přednášky pro veřejnost: „Sestavování a tvorba rodokmenů“
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně pořádá v úterý 19. ledna 2016 ve 14h v Dělnickém domě Brno-Židenice, Jamborova 65, v rámci Senior klubu přednášku „Sestavování rodokmenů„. Přednášet bude genealog Ing. Mgr. Petr Škarvada. Vstup volný.
Přednáška na téma „Aktivity MGHS v Brně a zásady tvorby rodokmenu“ se koná 4. února 2016 v 10,15 hod. v Knihovně Jiřího Mahena, Brno, Kobližná 4. Přednáší Ing. Rudolf Vondráček a Inka Záveská.
 
VII. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má novou adresu společnosti. Webové stránky na Internetu máme s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti.
2) Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
3)  Knihovna MGHS je v provozu od 1. 5. 2015. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise. Seznam publikací a časopisů v knihovně je na webových stránkách MGHS. Knižní výpůjčky pro členy MGHS lze objednat na mailové adrese:
4)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email:
5)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. 
6) Naše společnost má nový bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Na starý účet u GE Money bank už žádné příspěvky neodesílejte. Budou Vám vráceny zpět.

Členské příspěvky na rok 2015 ve výši 280/140 Kč plaťte do 31. 3. pouze převodem nebo na členských schůzích.
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
8) Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili!!
V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací a oznámením náhlých změn v činnosti společnosti.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter
tajemník MGHS