2. pololetí 2010


Plán činnosti na 2. pololetí 2010


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS z. s. se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. 
Plánované přednášky:
21. 9. 2010 Jiří Vymětalík
Pamětní a smírčí kříže okresu Blansko
19. 10. 2010 Anna Jůzová
Rodinná kronika a genealogie Jůzů
16. 11. 2010 PhDr. Božena Víchová
Rod Kouniců ve Slavkově u Brna
21. 12. 2010 Beseda nad starými fotografiemi Brna, moderuje Ing. Ivan Bukáček
 
II. Vycházky:
2. 10. 2010 (sobota) Historická procházka městskou částí Brno–Obřany.
Sraz ve 14 hod. u kostela sv. Václava. Odborný výklad zajištěn. Vede Vilém Walter.
16. 10. 2010 (sobota) Historické památky města Boskovic (hrad, zámek, muzeum, radnice, kostel). Doprava auty či vlakem, sraz v 9.15 h. na náměstí před radnicí. Vede Ing. Rudolf Vondráček, CSc.
 
III. Genealogicko heraldické matiné:
se uskuteční v sobotu 6. listopadu 2010 v prostorách FIT VUT v Brně, Královo Pole, Božetěchova 2 (budova bývalého kartuziánského kláštera), během akce bude zajištěna prohlídka historických prostor kláštera. Tématem setkání budou tentokráte rodové kroniky, spojené s ukázkami kronik přednášejících a návodem, jak takovou kroniku založit a psát. Podrobnosti, přihlášky a program budou zveřejněny na zvláštním letáčku a na webu MGHS.
 
IV. Exkurze:
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
19. 9. 2010 (neděle) Romantické zámky v jižních Čechách
Brno – Červená Lhota – Hluboká – Ohrada. Odj. v 6.30h, návrat do 21.30h. Vede dr. Zd. Novobilská. Cena 515 / 540 Kč.
9. 10. 2010 (sobota) Sídla řádových rytířů na Moravě
Brno – Bouzov – Sovinec – Bruntál – Brno. Odj. V 7.00h, návrat do 20.30 h. Vede dr. Zd. Novobilská. Cena 440 / 465Kč.
 
V. Genealogické párty:
E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz
Setkání se konají vždy ve středu po členské schůzí v salonku restaurace Kaverna, Brno – Veveří ul. č. 9, od 16 h do 19 h. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Opakujeme si čtení starého písma, informace o zajímavých fondech v různých archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání nebo po předcích, kdo se chce podělit s výsledky své práce. 
Vede Ing. Karel Dvořák.
 
VI. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš e-mail: xxx_zavináč_xxx.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2)  Knihovna MGHS z. s. je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz, mobil: 733 176 149.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email: xxx_zavináč_xxx.cz
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS
Vilém Walter
tajemník MGHS