1. pololetí 2009


Plán činnosti na 1. pololetí 2009


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS z. s. se konají každé třetí úterý v měsíci (mimo měsíce května, kdy je schůze druhé úterý) v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. 
Plánované přednášky:
20. 1. 2009 PhDr. Petr Mašek, Knihovna Národního muzea
Exlibris a supralibros moravských zámeckých knihoven
17. 2. 2009 Valná hromada společnosti
Beseda o knize Kamenné svědectví – heraldické památky Novojičínska
17. 3. 2009 Jiří Hanáček
Cisterciačky v Předklášteří a v Oslavanech
21. 4. 2009 Doc. PhDr. Bohumír Smutný, MZA Brno
Rodinný archiv Waldorfů v MZA
12. 5. 2009 Ing. Vladimír Svoboda
Hrad Holštejn a jeho majitelé
16. 6. 2009 RNDr. František Pícha
Český a moravský znak v erbovní galerii na Gozzoburgu v Kremži (Krems), Rakousko
 
II. Vycházky:
25. 4. 2009 (sobota) Prohlídka státního zámku Kunštát na Moravě, procházka za kulturními památkami města. Odborný výklad Mgr. Radim Štěpán. Sraz v 9 hod. před zámkem.
23. 5. 2009 (sobota) Památky Pozořic a Pozořicka. Sraz v 9 hod. před kostelem v Pozořicích. Vede Pavel Vrba.
10. 6. 2009 (středa) Komentovaná procházka výstavou „Otto Serényi – poslední moravský zemský hejtman. Sraz účastníků v 16 hod. před budovou NPÚ na nám. Svobody č. 8. Vede dr. A. Vieweghová, výklad PhDr. Michal Konečný.
 
III. Heraldické matiné:
Uskuteční se v listopadu 2009. Podrobnosti na zvláštním letáčku a na webu MGHS z. s., které budou včas zveřejněny.
 
IV. Exkurze:
16. 5. 2009 (sobota) Nejkrásnější pražské paláce a kvetoucí rododendrony v průhonickém parku. Praha – paláce Valdštejnský, Lobkovický, Schwarzenberský – prohlídka s výkladem. Procházka částí parku v Průhonicích s kvetoucími rododendrony. Exkurze je pořádána ve spolupráci s MVS v Brně. Odjezd v 6.30 hod. od Janáčkova divadla, návrat do 21 hod. Vede MUDr. Zdena Novobilská. Cena: 465 Kč – členové, 490 Kč – nečlenové. Členové se hlásí u p. Novobilské na schůzích, nečlenové nechť se laskavě hlásí v Muzejní společnosti.
 
V. Genealogické párty:
Setkání se konají vždy ve středu po členské schůzí v salonku restaurace Kaverna, Brno – Veveří ul. č. 9, od 16 h do 19 h. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Vede Ing. Karel Dvořák.
 
VI. Genealogické kurzy a školení 
V prvním čtvrtletí 2009 bude zahájen kurz 09/01 „Základy genealogie a čtení staré písma„. Uvítáme náměty na témata krátkodobějších školení i pro pokročilé genealogy. Rozsah kurzů a školení, čas a místo konání, cena a způsob přihlášky na webových stránkách MGHS z. s. nebo i Ing. Karla Dvořáka, telefon 549 241 697, mobil 604 121 300.
 
VII. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš e-mail: xxx_zavináč_xxx.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2)  Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou xxx_zavináč_xxx.cz, mobil: 736 184 408.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email: xxx_zavináč_xxx.cz
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.
5) Genealogické párty se konají vždy ve středu po členské schůzi v salonku restaurace Kaverna, Brno, Veveří č. 9, od 16 do 19 hod. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Vede Ing. Karel Dvořák.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS
Vilém Walter
tajemník MGHS