2. pololetí 1999


Plán činnosti na 2. pololetí 1999


I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici městské části Brno-střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová a vedoucí zájezdů Dr. Z. Novobilská budou vyřizovat potřeby členů 30 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
21. 9. 1999 Dr. Ivan Koláčný a Dr. Hana Dvořáková
PhDr. Milena Flodrová
Brněnský ústav šlechtičen.
250 let řádu Alžbětinek v Brně.
19. 10. 1999 PhDr. Jan Smetana
Dr. František Pícha
Rodopis Ulriky von Lewetzow
K 250. výr. narození J. W. Goethe.
16. 11. 1999 Miroslav Magni
Mgr. Karel Maraz
Vlastní heraldická tvorba.
Padělky rožumberských pečetí.
21. 12. 1999 Jarko Pavlík Genealogie Pavlíků na Horňácku
a některé problémy rodopisu.
II. Výborové schůze:

Výborové schůze se konají každý měsíc vždy ve čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hodin v Moravském zemském archivu (nebo v knihovně MGHS na Palackého třídě 70).

III. Odborný seminář:
13. 10. 1999 Genealogie na počítači a na Internetu vede Ing. Ludvík Drholec
Přihlášky telefonicky u Ing. Karla Dvořáka, telefon 74 16 97 nebo 41 21 79 83.
IV. Zájezd:
Zájezd na téma „Poznáváme Střední Čechy“ v sobotu 11. 9. 1998 s trasou:
–    Brno –  (odjezd v 6:00 hodin z Rooseveltovy ulice od Janáčkova divadla)
–    Želiv –  klášter
–    Růžkovy Lhotice –  zámek
–    Pravonín –  kostel a zámek zvenku
–    Jemniště –  zámek
–    Brno –  (předpokládaný příjezd ve 20:00 hodin)

Závazné přihlášky co nejdříve na adresu Ing. Karel Dvořák, 602 00  Brno, Sportovní 3, telefon 74 16 97, nebo 41 21 79 83. Cena zájezdu pro členy 200,- Kč a pro ostatní 230,- Kč. Poplatek za zájezd při přihlášce.

V. Informace pro členy:
1) Knihovna MGHS na Palackého třídě 70 – dvorní trakt. Knihovnice žádá o vrácení výpůjček z důvodů inventury. Výpůjčky vrátit po dohodě s knihovnicí paní Jarmilou Vondrákovou, telefon 41 24 43 04.
2) Členům, kteří zaplatili členské příspěvky, zasíláme v příloze GH informace 1998.
3) Hospodářka (A. Vieweghová, 602 00 Brno, Bayerova 2) potřebuje identifikovat platby placené přes běžný účet v Agrobance:
– 5.  5. 1997 – Jindřichův Hradec 160,- Kč
– 6. 10. 1998 – Ostrava (Karviná, Havířov) 180,- Kč
4) Žádáme, aby brněnští členové platili členské příspěvky v hotovosti na členských schůzích.
5) Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11.
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
jednatel MGHS