1. pololetí 2020


Plán činnosti na 1. pololetí 2020


 

I. Členské schůze:

Členské schůze MGHS, z. s., se konají v 1. pololetí vždy třetí úterý v měsících leden až květen,  v červnu se chůze nekoná. Tyto schůze spojené s přednáškou se uskuteční ve schůzovní místnosti Občanský klub – ÚMČ Brno – střed, Kounicova 43. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. Sledujte změny na facebooku a na webu MGHS.

I. Přednášky:

21. 01. 2020        Libor Smejkal a Ing. Jiří Drápela.

Jak vzniká a točí se film o rodu. Beseda na příkladu filmu „Rod z Vysočiny“    (2019, 40min.). Po promítnutí besedují a dotazy zodpovídají autoři filmu.

18. 02. 2020        Mgr. Petr Houzar, Ph.D. Archiv města Brna

Představení nové publikace vydané Archivem m. Brna – „Brněnské symboly, pečeti, znaky a vlajky Brna a jeho městských částí“.
Výroční (volební) schůze společnosti. Program na zvláštním letáčku na webu.

17. 03. 2020       Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc

Saganky aneb emancipované princezny kuronské

21. 04. 2020        Ing. Mojmír Krejčiřík

Božena Němcová, nové objevy z jejího života – beseda k 200. výročí narození slavné spisovatelky

19. 05. 2020        Mgr. Petr Vachut,  Muzeum města Brna

Jak skutečně vypadal baron Franz Trenck“ –  antropologická rekonstrukce podoby.

II. Vycházky: 

12. 01. 2020 (ne)   Prohlídka výstavy „Lichtenštejnsko 1719 – 2019“

Sál Evropa, Národní třída 21, Hodonín. Sraz před expozicí v 13.50h. Potom přesun na Zámecké nám. 19, kde si v MMH prohlédneme výstavu „Hodonín – 850 let od první zmínky o hodonínském hradu“.                           Doprava vlakem (odj. Brno hl. n. 12.36h., rychl. Moravan, zpět 16.23h z Hodonína, Brno 17.07h) či autem dle možností členů.                                

Vede Dr. A. Vieweghová.

12. 03. 2020 (čt)   Prohlídka výstavy s odborným komentářem „Řády a vyznamenání Španělska“

 – sbírka Josefa L. Hrdého. Výstava představuje soukromou sbírku čestného člena MGHS, z. s. ing. Josefa L. Hrdého, která obsahuje 163 španělských řádů, vyznamenání a odznaků z období 18. – 20. století u nás téměř neznámých a  nedostupných. Sraz v 16h před Dietrichsteinským palácem, Brno, Zelný trh 8. Vede Dr. A. Vieweghová

28. 04. 2020 (út)  Brněnské maličkosti v okolí Tyršova parku.

Sraz v 16h u „švédského domu“ na rohu ulic Smetanova 41 a Botanické ul. Prohlédneme si historické zajímavosti přilehlých ulic a okolí bývalého hřbitova, dnes Tyršova parku. Vede: Dr. Arnošta Vieweghová.

III. Genealogické párty:

Setkání se v 1. pololetí roku 2020 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“ – Brno, Židenice – Vančurova  č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www. mghs.cz a facebook. Vede Zdeňka Nováková

IV. Genealogické kurzy:

Kurz pro začínající genealogy bude zahájen na jaře 2020 (pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců) v Brně a během pěti sobotních setkání se zájemci seznámí se základy genealogického bádání, využívání internetu pro studium digitalizovaných matrik a se čtením starého písma. Kurz povedou Bc. Petra Banovská a Inka Hutská Záveská. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS, z. s. Zájemci si mohou psát o přihlášku a bližší informace na: kurzy_zavináč_mghs.cz.

V.  Informace pro členy:

1)  Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno

2)   Knihovna MGHS, z.s. je dočasně uzavřena z důvodu stěhování do jiných prostor. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise. Seznam publikací a časopisů v knihovně je na webových stránkách MGHS, z. s. Přivítáme pomoc členů při stěhování knihovny, které proběhne v březnu. Pokud by měl někdo z členů zájem o pomoci při stěhování knihovny, ať se přihlásí na členské schůzi nebo mailem na adresu tajemníka.

3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. E-mail: 

4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně

5)  Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010. 

      Roční členský příspěvek činí pro pracující 300Kč a pro důchodce a studující 200Kč a je splatný vždy do 31. 3. běžného roku. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI. Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).

6)   Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.

Těšíme se setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

   Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.                                                                               Vilém Walter
       předseda MGHS, z. s.                                                                                        tajemník MGHS, z. s.