1. pololetí 2017


Plán činnosti na 1. pololetí 2017


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS, z. s., se konají každé třetí úterý v měsíci v 18 hod. ve schůzovní místnosti Občanský klub – ÚMČ Brno-střed, Starobrněnská 15, přízemí vpravo. Otevřeno od 17.45 hodin. 
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. Sledujte změny na facebooku a webu MGHS.
Plánované přednášky:
17. 1. 2017 Mgr. et Mgr. Eva Chytková, Muzeum Brněnska, FF MU Brno
Genealogie brněnských židovských rodin Placzek, Tugendhadt a Löw – Beer
21. 2. 2017 Valná hromada MGHS, z.s. – program na zvláštní pozvánce.
  Václav Kulle, Břeclav
Rod svobodných pánů z Troskova – 1. část
21. 3. 2017 PhDr. Dagmar Stryjová, Račice
MUDr. Jaromír sv. p. Mundy, jeho rodový původ a působení na Moravě a ve Vídni (přednáška přeložena na září 2017)
Bc. Petr Houzar, FF MU Brno
Česká komunální heraldika po r. 1993. Prezentace knihy: Klíč ke znakům měst
18. 4. 2017
RNDr. Radim J. Vašut, Ph.D., Univerzita Palackého, PřF, Olomouc
Genetická genealogie starobylých rodů na příkladě valašské kolonizace
16. 5. 2017
Mgr. Radovan Jančář, Knihovna BBB, Uherské Hradiště
Zemřel někde na Piavě… genealogické nástrahy při hledání předků padlých na frontách Velké války
 
II. Vycházky:
18. 1. 2017
(středa)
Moravský zemský archiv Brno
Možnosti bádání a seznámení s fondy a úkoly archivu. Přednáší Doc. PhDr. Bohumil Smutný, CSc. Sraz v 15 h před budovou MZA, Palachovo nám. 1, Brno.
Vede: Ing. R. Vondráček.
15. 3. 2017 (středa)
Moravské zemské muzeum Brno
Komentovaná prohlídka expozice věnované 200. výročí založení muzea: Mgr. E. Pánková. Sraz v 15 h před Dietrichsteinským palácem, Zelný trh 8, Brno.
Vede: Ing. R. Vondráček.
10. 6. 2017 (sobota)
Zámky na Zdounecku
Zapomenuté zámecké objekty s možnou částečnou prohlídkou a jiné památky. Sraz v 9hod před zámkem ve Zdounkách. Návštěva památek v Koryčanech. Doprava vlastními vozy, koná se za každého počasí.
Vede Dr. Arnošta Vieweghová.
 
III. Exkurze:
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
27. 5. 2017 (sobota)
Jindřichův Hradec – město na 15. poledníku dříve a dnes.
Odjezd v 6,30h od Janáčkova divadla na ul. Rooseveltova. Návrat ve 20hod. Cena 550/575 Kč.
Vede Dr. Zdena Novobilská.
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se v 1. pololetí roku 2017 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“- Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte.
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně.
Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky MGHS z.s. www.mghs.cz a facebook.
Vede Ing. Ivan Bukáček a Zdena Nováková.
 
V. Genealogické kurzy
Kurz bude zahájen v sobotu 25. 2. 2017 v Brně a během pěti sobotních setkání se zájemci seznámí se základy genealogického bádání, využívání internetu pro studium digitalizovaných matrik a částečně i se čtením starého písma. Kurz povede Petra Banovská a Inka Hutská Záveská. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS z.s. Zájemci si mohou psát o přihlášku a bližší informace na:
 
VI. Akce MGHS z.s. pro veřejnost zdarma:
4. 4. 2017 (úterý) v 15 hod. Ing. Mgr. Petr Škarvada: Tvorba rodokmenů, používání a orientace ve starých mapách. Místo konání: Senior point, Brno, Táborská 171.
 
VII. Informace pro členy:
1) Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
2)  Knihovna MGHS je v provozu od 1. 5. 2015. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise. Seznam publikací a časopisů v knihovně je na webových stránkách MGHS. Knižní výpůjčky pro členy MGHS lze objednat na mailové adrese: a na členských schůzích.
4)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email:
5)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně.
6)

Naše společnost má nový bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Od 1. 1. 2017 činí 
 členský příspěvek pro pracující 300 Kč a pro důchodce a studující 200 Kč, splatný do 31. 3. 2017. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete problémům se zasíláním časopisu GHI. Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).

8) Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili!! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací a oznámením náhlých změn v činnosti a v programech akcí společnosti.
V příštím roce bude provedena výměna členských legitimací, prosíme ty členy u nichž nastala nějaká změna v poskytnutých údajích, aby nám tuto změnu oznámili. 
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter
tajemník MGHS