2. pololetí 2022

Plán činnosti na 2. pololetí 2022

I. Členské schůze:

Členské schůze MGHS, z. s.,  spojené s přednáškami se konají v 2. pololetí 2022 vždy třetí úterý v měsíci  od 18h – 20h. Upozorňujeme na novou adresu místa konání našich schůzí, které se od r. 2021  konají ve schůzovní místnosti „Občanský klub“ – ÚMČ Brno – střed, vchod z domu Kounicova 1. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. 

Přednášky:

 20. 09. 2022

Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr., MZA Brno

 

Rytířský rod Salavů z Lípy, jeho trestní záležitosti a St. Brno v 18. st.

18. 10. 2022      

Mgr. Pavla Cenková, PhD., NPÚ, ÚOP Brno

 

Brněnský palác „Mariánský ústav Kongregace Dcer Božské lásky“ z r. 1870, jeho historie a památky. 

15. 11. 2022       Mgr. Petr Sychra, MZA Brno
 

Rod starohrabat Salmů v Rájci

20. 12. 2022     

Václav Kulle

 

Hrady a zámky v okolí Drosendorfu v Dolním Rakousku

 

II. Vycházky:

03. 09. 2022  (so)   

Návštěva Valašského Meziříčí a památek v okolí. Odborná exkurze

Sraz: v 9,30 hod před vlakovým nádražím ve Valašském Meziříčí, kde bude pro přihlášené účastníky  zajištěn minibus, který je  odveze do obce Zašová – prohlídka mariánského poutního místa, barokní kostel a bývalý trinitářský klášter – odborný výklad Bc. Pavel Lasztovicza ( viz jeho článek v GHI 2020). Plánovaná délka prohlídky cca 2 hodiny, potom přejezd do obce Choryně – zámek v majetku církevní organizace, prohlídka objektu z venku, možná návštěva zámecké kaple (předjednáno dle momentální situace zdejšího Domova pro seniory)

    V poledním čase přejezd do Valašského Meziříčí a prohlídka památníku z roku 1899 v místní parku Abácie na zemřelé vojáky v místní vojenské nemocnici po bitvě u Slavkova v roce 1805

    Následovat bude prohlídka zámku Žerotínů na náměstí ve Val. Meziříčí – rozsáhlá nová  expozice věnovaná rodu Žerotínů ( vstupné 120/80,-Kč) a potom přejezd do Muzea řeznictví  Krásno  – rodinné řeznictví rodu Pilčíků – (článek v GHI 2021).  Základní vstupné bez občerstvení 70,- Kč. Po prohlídce a možném občerstvení přejezd na vlakové nádraží ve Val. Meziříčí.

Doporučené spoje: vlak 7,02 hod Regiojet z Brna do Hranic na Moravě ( 8,42 hod) a přestup na ČD  s odjezdem 8,54 hod směr Vsetín a příjezd v 9,23 hod do Val.Meziříčí. Jízdné důchodci cesta tam cca 140Kč, zpět 135kč. Předpokládaný odjezd vlaku na Brno v 17,30 hod. Návrat kolem 20h. Nepočítá se s přestávkou na oběd, případné občerstvení bude v muzeu řeznictví Krásno. Vede a přihlášky přijímá dr. A. Vieweghová  na mail:

24. 09. 2022 (so)

Prohlídka výstavy v kryptě kostela sv. Petra a Pavla

„Pod ochranou sv. Václava – 400let Význačné kolegiátní kapituly v Mikulově.“ Sraz v 10h před kostelem na Petrově. Vede V. Walter

15. 10. 2022 (so)

 Návštěva výstavy „Nejstarší šperky a ozdoby těla“

Sraz v 10hod. před Pavilonem Anthropos v Pisárkách, Pisárecká ul. 273. Vede ing. Rudolf Vondráček.

III. Konference:

15. ODBORNÁ KONFERENCE – GENEALOGICKO –  HERALDICKÉ MATINÉ se koná za finanční podpory MČ Brno – Královo Pole v sobotu 12. 11. 2022 od 9h v prostorách FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter v Králově Poli.  Program na Facebooku a přihlášky (poplatku prosto) na zvláštním letáčku (od konce září) ke stažení na webu MGHS, z. s.

IV. Genealogické párty:

Setkání se ve 2. pololetí roku 2022 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“- Brno, Židenice – Vančurova  č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www. mghs.cz a facebook. Vede Zdeňka Nováková

V. Informace pro členy:

  1. Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
  2. Knihovna MGHS, z.s. je od 1. září 2022 opět v provozu. Objednávky výpůjček pro členy, kteří mají uhrazen členský příspěvek na rok 2022,  dle návodu na www. mghs.cz v sekci knihovna, kde je přístupný i seznam knih. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise.  
  3. Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno,  Jižní náměstí 11. E-mail: 
  4. Sledujte naši vývěsku v badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně
  5. Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.Roční členský příspěvek v roce 2022 činí pro pracující 300Kč a pro důchodce od 65 let a studující do 26 let 200Kč a je splatný vždy do 31. 3. běžného roku. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI.Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
  6. Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.
  7. Připomínáme, že brněnští členové (někteří členové tak dosud neučinili)   si časopis GHI  vyzvedávají osobně na členských  schůzích nebo po telefonické dohodě s hospodářkou dr. Vieweghovou.

 

Těšíme se setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

předseda MGHS, z. s.

Vilém Walter

tajemník MGHS, z. s.