2. pololetí 2002


Plán činnosti 2. pololetí 2002


I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici městské části Brno-střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:

17. 9. 2002 Dr. Ing. Vladimír Pata Život prostého lidu v josefínské době.
15. 10. 2002 Slavnostní schůze 30 let organizované genealogie a heraldiky v Brně.
Slavnostní schůze se uskuteční až v únoru 2003
PhDr. Bohumír Smutný Přednáška se přesouvá z listopadu:
Rodinný archiv Svobodných pánů Laudonů v MZA Brno.
19. 11. 2002 PhDr. Bohumír Smutný

Nová přednáška:
Růžena Bártová

Rodinný archiv Svobodných pánů Loudonů v MZA Brno.
Přednáška přesunuta na říjen 2002.

Historie zámečku v Brněnských Ivanovicích a genealogie jejich majitelů.

17. 12. 2002 Ing. Karel Odehnal 50 let od úmrtí Josefa Pilnáčka s výstavkou literatury a archiválií.
 II. Vycházky:
a)  ??. 9. 2002 V září (termín bude upřesněn na zářijové schůzi a Internetu podle časových možností pana opata) – Heraldické památky Starobrněnského opatství augustiniánů. Vede Vilém Walter a JUDr. Roman Kos.
b) 12. 10. 2002 Doubravník – kostel a hrobka hrabat Mitrovských. Sraz v 9:00 hodin před kostelem. Doprava osobními vozy. Vede Dr. Arnošta Vieweghová a Stanislav Bělík.
III. Zájezd:
21. 9. 2002 Jižní Čechy– odjezd z Brna v 5.50 z Rooseveltovy ulice (Janáčkova opera) s trasou: Landštejn (zřícenina hradu), Stříbřec (pomník Emy Destinnové), Třísov (keltské oppidum), Dívčí Kámen (zřícenina hradu), Český Rudolec (novogotický zámek zvenku) + překvapení. Návrat v cca 21:00 hodin.
Vede PhDr. Karel Maráz. Bližší Informace na Internetu a členských schůzích, Přihlášky u Ing. Karla Dvořáka na členských schůzích či Internetu. Cena zájezdu 350,- Kč pro členy MGHS a 375,- Kč pro nečleny.

IV. Genealogický kurz a čtení starého písma:

Druhý semestr bude zahájen začátkem října. Přihlášky nejpozději na členské schůzi v září. Kurz bude zaměřen na nematriční doklady. Opakování prvního semestru bude opět od ledna. Informace a přihlášky na Internetu, nebo u Ing. Karla Dvořáka na členských schůzích.

V. Informace pro členy:

1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxx, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2) Prosíme všechny členy, aby vyplnili „ČLENSKOU KARTU“ kvůli aktualizaci našeho seznamu členů. Telefon vyplňte ten, který bude platit po přečíslování. Klademe důraz na komunikaci přes Internet. Tuto kartu si můžete stáhnout zde: „Členská karta“, vyplnit ve Wordu a přes Internet ji zaslat (preferujeme). Zaslat ji můžete také poštou a nebo ji předat osobně.
3) Knihovna MGHS sídlí na Mošnové 8, výpůjčky po dohodě s Dr. Fr. Píchou, telefon 45 24 30 20.
4) Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.

Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS