2. pololetí 2017


Plán činnosti na 2. pololetí 2017


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS, z. s., se konají třetí úterý v měsíci září a říjnu v 18 hod., v listopadu (11. 11.) se koná konference G – h matiné v Králově Poli, Božetěchova 2, v prosinci se žádná akce nekoná. Nově se konají členské schůze spojené s přednáškou ve schůzovní místnosti Občanský klub – ÚMČ Brno-střed, Kounicova 43. Otevřeno od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby 
členů 15 minut před zahájením schůze.
Sledujte změny na facebooku a webu MGHS.
Plánované přednášky:
19. 9. 2017 PhDr. Dagmar Stryjová, Račice
MUDr. Jaromír sv. p. Mundy, jeho rodový původ a působení na Moravě a ve Vídni
17. 10. 2017 Prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D., MU Brno
Genetická genealogie – náš původ vepsaný do lidského genomu
11. 11. 2017 (sobota)
XI. Genealogicko – heraldické matiné.
Program a informace na zvláštním letáčku. Matiné se koná v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2 (bývalý kartuziánský klášter v Králově Poli). Začátek v 9 hod.
 
II. Vycházky:
27. 9. 2017 (středa)
Lodní doprava na Brněnské přehradě včera a dnes.
Exkurze s Ing. Jiřím Valníčkem, provozním ředitelem DPMB. Pro zájemce plavba e-lodí (odplutí v16 hodin) s výkladem na trase Bystrc – Kozí horka a zpět za 27 Kč. Sraz ve 15,30 hodin v
přístavišti Bystrc. Vede: Ing. R. Vondráček.
23. 9. 2017 (sobota)
Sobotní vycházka – Miroslav a okolí.
Pohořelice (prohlídka města a kostela, fara, kde spal v r. 1805 Napoleon), Miroslav (prohlídka města a zámku), Olbramovice (gotický kostel), dle dohody možná prohlídka exteriéru zámku Velký Dvůr (lovecký zámek Leopoldsruhe, nyní „Dům na půli cesty“).
Doprava auty dle dohody členů. Sraz v 9. 30h před kostelem v Pohořelicích. Vede Dr. Zdena Novobilská.
 
III. Exkurze:           
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
2. 9. 2017 (sobota)
Méně známé památky ve středních Čechách.
Brno – Komorní hrádek (renesanční zámek, prohlídka areálu) – Chotouň (barokní kostel sv. Prokopa /Santini?/ – Radim (renesanční zámek, prohlídka interiéru zámku) – Vrbčany
(kostel sv. Václava, svatovojtěšská legenda a pověst o praporci sv. Václava). Odjezd v 7 hod. – návrat do 20 hod. Cena 690/715 Kč, vstupné 130 Kč.
Vede Dr. Zdena Novobilská.
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se ve 2. pololetí roku 2016 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů – Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte.
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky www.mghs.cz a facebook. Vede Zdena Nováková.
 
V. Genealogické kurzy:
Kurz pro začínající genealogy bude zahájen v říjnu 2017 v Brně a během pěti sobotních setkání se zájemci seznámí se základy genealogického bádání, využívání internetu pro studium digitalizovaných matrik a se čtením starého písma. Kurz povedou Petra Banovská a Inka Hutská Záveská. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS, z. s. Zájemci si mohou psát o přihlášku a bližší informace na:
 
VI. Akce MGHS, z. s. pro veřejnost zdarma:
19. 09. 2017 15:00h: Senior klub, Táborská 171 – Ing. Petr Škarvada – Použití map v genealogii
12. 10. 2017 15:00h: Klub Réva Líšeň, Kotlanova 7 – Ing. Petr Škarvada – Úvod do genealogie
 
VI. Informace pro členy:
1) Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: http://www.facebook.com/mghsbrno
2)  Knihovna MGHS je v provozu od 1. 5. 2015. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky Vašeho bádání i v rukopise. Seznam publikací a časopisů v knihovně je na webových stránkách MGHS. Knižní výpůjčky pro členy MGHS lze objednat na mailové adrese:
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email:
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA.
5) Naše společnost má nový bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Od 1. 1. 2017 činí členský příspěvek pro pracující 300Kč a pro důchodce a studující 200Kč, splatný do 31. 3. 2017. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI.
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
6) Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili!! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací a oznámením náhlých změn v činnosti a programech akcí společnosti.
V roce 2017 bude provedena výměna členských legitimací. Všichni členové, kteří mají uhrazen členský příspěvek obdrží novou členskou legitimaci spolu s časopisem GHI 2016.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter
tajemník MGHS