2. pololetí 2001


Plán činnosti na 2. pololetí 2001


 I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici městské části Brno-střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:

18. 9. 2000 Vladimír Březina Bukůvkové z Bukůvky – dějiny moravského šlechtického rodu 1365 až 1953.
16. 10. 2000 Drahomíra Svobodová Výpisy ze současných matrik pro potřeby genealogického bádání – beseda k novému zákonu 301/2000 Sb.
20. 11. 2000 Ing. Karel Kysilka Vystěhovatelství z českých zemí do USA ve druhé polovině 19. století – část II.
18. 12. 2000 PhDr. Ivan Štarha Jak se rodil znak Jihomoravského kraje – beseda s tvůrci přijatých i nepřijatých návrhů..

II. Výborové schůze:

Výborové schůze se konají každý měsíc vždy ve čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hodin v Moravském zemském archivu.

III. Informace pro členy:

1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxx, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz.
2) Knihovna MGHS sídlí na Mošnové 8, výpůjčky po dohodě s Dr. Fr. Píchou, telefon 45 24 30 20.
3) Sledujte aktuality ve vývěsní skřínce MGHS na Domě šlechtičen (Běhounská ulice).
4) Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11.
5) Omlouváme se všem členům, že tisk GHI 2000 je opožděn a že budou k dispozici nejdříve v září 2001.
6) Provádíme průzkum, kdo by měl zájem o kurz genealogie a čtení starého písma. Více informací podá Ing. Karel Dvořák, telefon 49241697 nebo 41217983 nebo mobil 0602737486 nebo E-mailem xxx_zavináč_xxx.cz. Hlásit se mohou i nečlenové MGHS.
7) Přiloženou složenkou uhraďte (ti, co nemohou platit hotově na členské schůzi) roční členský příspěvek na rok 2001 ve výši 240,- Kč (pracující) a 120,- Kč (studenti a důchodci).

Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme. 

PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS