2. pololetí 2004


Plán činnosti na 2. pololetí 2004


I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v budově Kanceláře veřejného ochránce práv, Brno, Údolní 39 (zastávka MHD porodnice na Obilném trhu) od 18.00 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
21. 9. 2004 PhDr. Dagmar Černoušková
Brněnská podnikatelská rodina rytířů Bauerů – Rohrfeld
19. 10. 2004 Dagmar Maňhalová
Rod rytířů Mannerů a zámek v Bohdalicích
16. 11. 2004 Ing. Vladimír Ustohal, CSc. Mgr. Zbyněk Žouželka
České rody na Tahiti a v Polynésii. Heraldika moravských úředníků v první polovině 19. století
16. 12. 2004 PhDr. Jiří Vaněk
100 let Muzea města Brna
II. Vycházky:
16. 10. 2004 Hrotovice a okolí – Rešice – vede Dr. A. Vieweghová sraz v 9:00 hodin v Hrotovicích u zámku. Doprava osobními vozy.
III. Autobusové exkurze:
28. 9. 2004 Za  poznáním do Pováží
 (út – st. svátek) Brno – Lednické Rovne (renesanční zámek s expozicí sklářského muzea) – Povážská Bystrica – Orlové (barokní zámek se zařízenými interiéry v I.  patře, v přízemí vlastivědná expozice) – Bytča (renesanční zámek – národní kulturní památka – zachovaná renesanční výzdoba) – Budatín (romanticky upravený zámek s expozicí Povážského muzea) – Žilina (městská památková rezervace – prohlídka historického jádra města) – Brno 

Odjezd v 6:15 hodin, návrat kolem 21.  hodiny. Cena pro  členy MGHS 370,- Kč (ostatní 390,- Kč). Odjezd a  příjezd u  Janáčkova divadla v  Brně na  ulici Rooseveltové. Zájezdy vede Dr.  Z. Novobilská. Zájezd je pořádán ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností.

IV. G-party:
se konají ve středu po členské schůzi (která je každé 3. úterý v měsíci), vždy v 16:00 hodin v salonku „Horácké restaurace“ v Brně, Řečkovicích, Měřičkova 18 (Vchod v dolní části bloku  mapa (klikni zde).

Pravidelně je na programu genealogické vzdělávání, zajímavosti z bádání a psaní kronik, rady těm, kteří mají problémy, „Výměnné burzy“, počítače v genealogii a kronikách a další. Schůzky jsou neformální a program může být změněn podle aktuální nálady a přání přítomných. Na schůzce 16. 6. 2004 bude vytvořen plán témat jednotlivých schůzek.

Termíny schůzek: 22. 9. 2004, 20. 10. 2004, 17. 11. 2004 18. 11. 2004 a 22.12.2004

 V. Genealogické kurzy:

Kurz bude zahájen v říjnu lednu či únoru 2004 2005 v rozsahu 12 týdnů po 2 vyučovacích hodinách týdně. Cena kurzu 2000,- Kč (pro členy MGHS, kteří jsou členy před 15. 6. 2004  1. 10. 2004 1200,- Kč). Podrobnosti na Internetu nebo na samostatném letáku. Přihlášky a informace u Ing. Karla Dvořáka (mobil: 604 121 300 nebo E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz).

 VI. Informace pro členy:
1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxx, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2) Knihovna sídlí na Oblé ulici č. 79, výpůjčky po dohodě s JUDr. Romanem Kosem, telefon 547 210 358.
3) Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11.
4) Sledujte naše vývěsky v genealogické badatelně v MZA a v knihkupectví na rohu České a Joštovy ulice.

 Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme. 

PhDr. Ivan Štarha, v.r. – předseda MGHS Vilém Walter, v.r. – tajemník MGHS