1. pololetí 2006


Plán činnosti na 1. pololetí 2006


I. Členské schůze:          Pozor bude změna místa konání!!

Členské schůze se konají vždy třetí úterý v měsíci. Od března v Historickém sále Moravského zemského muzea – Brno, Zelný trh 8 (vchod z Biskupského dvora). V Březnu schůze mimořádně až od 19:00 jinak od 18:00 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. 

Plánované přednášky:  
17. 1. 2006 RNDr. et PhMr. Jiří Gregorek, Brno 
Rod baronů Baillou z Hustopečí nad Bečvou
21. 2. 2006 Valná hromada MGHS
  Jiří Hanáček, Brno 
Heraldika Opatství sv. Tomáše v Brně – 1. část
21. 3. 2006 Doc. PhDr. Bohumír Smutný, MZA Brno 
Rodinný archiv hrabat Harbuval-Chamaré
18. 4. 2006  Ing. Karel Dvořák, Brno
Jak na občanskou genealogii
16. 5. 2006 PhDr. Jaroslav. Zezulčík, Zámek Kunín 
Rod hrabat Vetter von der Lilie a Brno
20. 6. 2006 Doc. PhDr. Marie Mžyková, NPÚ Praha 
Obrazová galerie rodu Harrachů
 
II. Sobotní vycházky:
6. 5. 2006

„Velká Bíteš, Tasov, Kralice“. Vede Ing. Rudolf Vondráček. Sraz v 9:00 na náměstí ve Velké Bíteši. Doprava vlastními vozy.
20. 5. 2006

Procházka zámeckými parky Malé Hané a vzpomínka na jejich tvůrce. Trasa Šebetov, Borotín, V. Opatovice a další krajinné i jiné zajímavosti. Sraz v 8.30 hod. u zámku v Šebetově. Doprava vlastními vozy. Vede Ing. Frant. Mlateček a V. Walter.
 
III. Autobusové exkurze:
17. 6. 2006
(sobota)
ZÁMKY PETRA VOKA
Brno – Třeboň (renesanční zámek – dva prohlídkové okruhy) – Želeč (exteriér renesančního zámku) – Bechyně (renesanční zámek se zařízenými interiéry) – Brno
Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností.
 
IV. Genealogická setkání (G-párty):

Setkání se konají ve středu po členské schůzi, (která je každé 3. úterý v měsíci), vždy v 16:00 hodin v salonku „Horácké restaurace“ v Brně, Řečkovicích, Měřičkova 18. Doba trvání podle zájmu přítomných. Na G párty se pravidelně probírají dotazy, zájmy, požadavky na pomoc, nápady, zajímavosti, problémy a objevy účastníků. Součástí jednání je i stav vytváření počítačových seznamů archivních fondů a spolupráce s archivy. Dále je zde i vzájemná nabídka E-knih. Účast je dobrovolná, není vázána na přihlášení a je bezplatná. Program není závazný. Mapa umístění restaurace.

Nosná témata:

18. 1. 2006 Jak dál v moravské genealogii
22. 2. 2006 Kodifikace v genealogii 1. – názvosloví
22. 3. 2006 Čtení starých textů
19. 4. 2006 Kodifikace v genealogii 2. – zdroje bádání
17. 5. 2006 Čtení starých textů
21. 6. 2006 Kodifikace v genealogii 3. – výstupy badatele
 
V. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxxx, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: xxxx_zavináč_xxx.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2)  Knihovna sídlí na Oblé ulici č. 79, výpůjčky po dohodě s JUDr. Romanem Kosem, telefon 547 210 358.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11.
4)  Sledujte naší vývěsku v genealogické badatelně v MZA.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
PhDr. Ivan Štarha, v.r. – předseda MGHS Vilém Walter, v.r. – tajemník MGHS