1. pololetí 2005


Plán činnosti na 1. pololetí 2005


I. Členské schůze:       Pozor změna!!

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno-Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
18. 1. 2004 Prof. PhDr. Jindra Bártová – JAMU
Genealogie hudebního skladatele Miloše Ištvána
15. 2. 2004 Valná hromada MGHS
Jiří Hanáček
Heraldické památky zábrdovického kláštera
15. 3. 2004 Ing. Vladimír Ustohal, CSc.
České rody na Tahiti a v Polynésii
19. 4. 2004 Dr. Arnošta Vieweghová
Genealogie Lennarta Torstensona
17. 5. 2004 Vzpomínkový večer k nedožitým 100. narozeninám prof. Františka Kleina
21. 6.2004 Mgr. Radim Macháň
Erby rakouských důstojníků v 19.století jako pramen jejich uvědomění.
II. Sobotní vycházky:
9. 4. 2005 „Klášter Vranov, Adamov a Sv. Kateřina“. Sraz v 9:00 u kláštera Paulánů ve Vranově. Vede Dr. A.Vieweghová. Doprava vlastními vozy.
30. 4. 2005 „Zajímavosti Bohdalic a blízkého okolí“. Sraz v 9:00 hodin u kostela v Bohdalicích. Vede Dagmar Maňhalová a Vilém Walter. Doprava vlastními vozy.
III. Plán autobusových exkurzí MGHS v roce 2005:
Exkurze vede Dr. Zdena Novobilská
Termín: Cena: člen / nečlen:
4. 6. 2005 (sobota) 320,- / 340,- Kč
Za poznáním do Moravskoslezského kraje
Brno – Kunín (nedávno zpřístupněný barokní zámek s dobově zařízenými interiéry) – Hradec nad Moravicí (klasicistní Bílý zámek – národní kulturní památka – původně zařízené reprezentační salony, obnovená rodová erbovní síň a zámecká kaple, exteriér pseudogotického Červeného zámku) – Raduň (novogoticky upravený původně renesanční zámek s cenným mobiliářem, knihovnou a zbrojnicí, pocházející ze zámku v Hradci nad Moravicí) – Brno.Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností.
Odjezd v 6:45 hodin, návrat do 21:00 hodiny.
Přihlášky nejpozději na členské schůzi MGHS 19. 4. 2005 včetně úhrady ceny!
17. 9. 2005 (sobota) 475,- / 495,-
Podbrdskem za vzpomínkami na malíře, hudební skladatele a spisovatele.
Brno – Mníšek pod Brdy (exteriér raně barokního zámku, barokní farní kostel sv. Václava s přenesenou malbou P. Brandla, rodiště spisovatele F. X. Svobody) – Liteň (exteriér barokního zámku, na jehož vnitřní výzdobě se podíleli malíři J. a Q. Mánesovi, působiště spisovatele V. B. Třebízského a otce básníka Svat. Čecha) – Dobříš (honosný pozdně barokní zámek s bohatými sbírkami, v nedávné minulosti sídlo Svazu čs. spisovatelů) – Strž (památník Karla Čapka) – Vysoká u Příbrami (památník A. Dvořáka) – Brno. Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností.
Odjezd v 6:15 hodin, návrat do 21:00 hodin
Přihlášky nejpozději na členské schůzi 17. 2. 2005 včetně úhrady ceny!
IV. G-párty (dřive Genealogické pondělky):
se konají ve středu po členské schůzi (která je každé 3. úterý v měsíci) vždy v 16:00 hodin v salonku „Horácké restaurace“ v Brně-Řečkovicích, Měřičkova 18. Pravidelně je na programu genealogické vzdělávání, zajímavosti z bádání a psaní kronik, rady těm, kteří mají problémy, „Výměnné burzy“, počítače v genealogii a kronikách a další. Schůzky jsou neformální a program může být změněn podle aktuální nálady a přání přítomných. Mapa umístění restaurace.
 V. Informace pro členy:
1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxx, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2) Kurz „Základy genealogie a čtení starého písma“ – přihláška u Ing. Karla Dvořáka (na adrese společnosti) nebo na Internetu do 21. 1. 2005. Cena 2 000,- Kč (členové MGHS před 1. 10. 2004 – 1 000,-Kč).
3) Knihovna MGHS sídlí na Oblé ulici č. 79, výpůjčky po dohodě s JUDr. Romanem Kosem, telefon 547 210 358.
4) Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.
5) Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA

Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS