2. pololetí 2008


Plán činnosti na 2. pololetí 2008


I. Členské schůze:  
Členské schůze MGHS se konají každé třetí úterý v měsíci (mimo měsíc listopad, kdy je schůze druhé úterý) v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. 
Plánované přednášky:  
16. 9. 2008 PhDr. Ivan Štarha
Připomínka 100. výročí udělení znaku městu Královu Poli
  Jiří Hanáček
Řád cisterciaček na Starém Brně
21. 10. 2008 Mgr. Radim Štěpán, NPÚ – UOP Brno
Zámek v Kunštátě za posledních majitelů sv. p. Honrichsů, hr. Coudenhove a kongregace Těšitelek
11. 11. 2008 Mgr. Eva Nečasová, Muzeum Blansko
Problematika restitucí šlechtického majetku na Moravě
16. 12. 2008  Mgr. Radana Červená, PhD., AMB
Rodina brněnských Trappů z pohledu genealogického
 
II. Vycházky:  
18. 10. 2008 (sobota) Společná prohlídka nové budovy Moravského zemského archivu spojená s přednáškou o uložených archivních materiálech. Exkurze do Fakultní nemocnice Bohunice, komentovaná prohlídka a seznámení s Galerií 77 znaků měst a obcí Jm kraje. Sraz v 9 hod. před vchodem do MZA, Palachovo nám. 1, Brno-St. Lískovec. Vedou Ing. R. Vondráček a Mgr. Anna Nesvadbová (FNB).  
   
III. Exkurze:
 
27. 9. 2008 (sobota) Romantické zámky v jižních Čechách
Brno – Červená Lhota – Jemčina – Hluboká – Brno. Vstupné cca 260 Kč. Cena 480/500 Kč. Odjezd v 6.30, návrat do 21.00 hod. Vede Dr. Zdena Novobilská.
 
4.10. 2008 (sobota) Za poznáním na Hanou
Brno – Šternberk – Litovel – Náměšť na Hané – Plumlov – Brno. Vstupné cca 160 Kč. Cena 310/330 Kč. Odjezd v 6.45hod., návrat do 21.00 hod. Vede Dr. Zdena Novobilská. Bližší informace o zájezdech na členské schůzi.
 
 
IV. Genealogické kurzy a školení 
MHGS bude nadále pořádat kurzy vždy, až se na daný kurz přihlásí deset zájemců. Kurzy na přání uspořádáme po dohodě i mimo Brno v rámci celé ČR.
Téma kurzů:
  • Čtení starého písma
  • Základy genealogie

Uvítáme náměty na další témata kurzů a školení (kratšího rozsahu nebo monotématická) pro začátečníky i pokročilé genealogy a heraldiky.
Rozsah kurzů a školení, čas a místo konání, cena a způsob přihlášky na webových stránkách MGHS. Podrobné informace u Ing. Karla Dvořáka, telefon: 549 241 697, mobil: 604 121 300, ICQ: 309 916 789.

 
V. Genealogické matiné:
Uskuteční se v sobotu 8. listopadu 2008. Podrobnosti na zvláštním letáčku a na webu MGHS.
 
VI. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš e-mail: xxx_zavináč_xxx.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2)  Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou xxx_zavináč_xxx.cz, mobil: 736 184 408.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email: xxx_zavináč_xxx.cz
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.
5) Genealogické párty se konají vždy ve středu po členské schůzi v salonku restaurace Kaverna, Brno, Veveří č. 9, od 16 do 19 hod. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Vede Ing. Karel Dvořák.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS
Vilém Walter
tajemník MGHS