2. pololetí 2020

Plán činnosti na 2. pololetí 2020


I. Členské schůze:

Členské schůze MGHS, z. s., spojené s přednáškami se konají v 2. pololetí vždy třetí úterý v měsících září, říjen a prosinec, v listopadu je schůze přesunuta na 24. 11., (17. 11. je st. svátek) vždy v 18h. Tyto schůze se uskuteční ve schůzovní místnosti Občanský klub – ÚMČ Brno – střed, Kounicova 43. Otevřeno od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

I. Přednášky:

15. 09. 2020        RNDr. František Pícha

Heraldická výzdoba chorografických map Moravy

20. 10. 2020       Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc

Saganky aneb emancipované princezny kuronské

24. 11. 2020        Ing. Mojmír Krejčiřík, Brno 17.11. je svátek, přednáška se koná v út. 24. 11. 2020

Jsou datum narození a původ Boženy Němcově skutečně záhadou? Beseda k 200. výročí narození slavné spisovatelky

15. 12. 2020        Mgr. Petr Vachut,  Muzeum města Brna

Jak skutečně vypadal baron Franz Trenck“ –  antropologická rekonstrukce podoby.

Upozornění pro účastníky:
Členské schůze se budou až do odvolání konat za zvýšených hygienických opatření, zahrnující permanentní nošení roušek během celé schůze, dodržování větších vzdáleností mezi účastníky a desinfekci rukou.
Zároveň se výbor MGHS omlouvá, pokud bude z objektivních epidemiologických důvodů nucen přednášku nebo přednášky zrušit. Sledujte proto web resp. facebook Společnosti, kde budeme reagovat na aktuální situaci.

II. Vycházky: 

08. 10. 2020 (čt) Exkurze do nově otevřené expozice městského lapidária v Muzeu města Brna.
Sraz v 16h před vchodem do lapidária na hradě Špilberk. Odborný výklad Mgr. Filip Kyrc.
Vede Vilém Walter

22. 10. 2020 (čt) Prohlídka mapové sbírky Moravské zemské knihovny s odborným výkladem Mgr. J. Dufka. Sraz v 15.45h před budovou MZK, Kounicova 65a. Vede ing. R. Vondráček.

24. 10. 2020 (so) Velké Meziříčí a jeho památnosti. Exkurze ve spolupráci s členy Vlastivědné a genealogické společnosti ve V. Meziříčí. Sraz v 9,45h před vchodem do zámku. Doprava po dohodě na schůzi v říjnu auty, je možno přijet i vlakem. Vede dr. Arnošta Vieweghová.

21. 11. 2020 (so) Olomouc – prohlídka výstavy Jiří Louda – Život mezi erby. Dle dohody možnost prohlídky dalších expozic Vlastivědného muzea, případně návštěva Muzea umění Olomouc. Sraz účastníků v 9,45h před Vlastivědným muzeem na nám. Republiky 5. Vede dr. Arnošta Vieweghová.

III. Genealogické párty:

Setkání se v 2. pololetí roku 2020 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“ – Brno, Židenice – Vančurova  č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www. mghs.cz a facebook. Vede Zdeňka Nováková

IV. 14. mezinárodní genealogicko – heraldické matiné se koná za finanční podpory MČ Brno – Královo Pole v sobotu 14. 11. 2020 od 9h v prostorách FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter v Králově Poli. Program a přihlášky (poplatku prosto) na zvláštním letáčku (od srpna) ke stažení na webu MGHS, z. s.

V.  Informace pro členy:

1)  Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno

2)   Knihovna MGHS, z.s. je od 1. září 2020 opět v provozu. Objednávky výpůjček pro členy, kteří mají uhrazen členský příspěvek na rok 2020, dle návodu na www. mghs.cz v sekci knihovna, kde je přístupný i seznam
knih. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise.

3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. E-mail: 

4)  Sledujte naši vývěsku v badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně

5)  Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010. 

      Roční členský příspěvek činí pro pracující 300Kč a pro důchodce a studující 200Kč a je splatný vždy do 31. 3. běžného roku. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI. Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).

6)   Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.

7) Připomínáme, že brněnští členové si časopis GHI 2019 vyzvedávají osobně na členských schůzích nebo po telefonické dohodě s hospodářkou dr. Vieweghovou.

Těšíme se setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

   Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.                                                                               Vilém Walter
       předseda MGHS, z. s.                                                                                        tajemník MGHS, z. s.