2. pololetí 2014


Plán činnosti na 2. pololetí 2014


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS z.s. se konají v zasedací místnosti zastupitelstva MČ v budově Úřadu městské části Brno-Královo Pole vždy v 18 hod. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin (tiskněte zvonek „Velká zasedací místnost“).
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. 
Plánované přednášky:
16. 9. 2014
Mgr. Jiří Skoupý, Brno
Poslední Harrachové na Moravě a osobnost Františka Hraběte Harracha
21. 10. 2014
Ing. Aleš Svoboda, R – atelier Brno
Podzemí minoritského kláštera v Brně a nález sarkofágů minoritských donátorů
18. 11. 2014 PhDr. Jaroslav Zezulčík, zámek Kunín
Zámek Fulnek – dominanta Kravařska
16. 12. 2014 Mgr. Matouš Jirák
Lichtenštejnské památníčky a hraničníky na Moravě
 
II. Vycházky:
1. 10. 2014 (středa) Kníže František kardinál z  Ditrichštejnu a jeho doba.
Společná návštěva výstavy s výkladem v Diecézním muzeu v Brně. Sraz v 15.30 hod. před katedrálou na Petrově. Vede Dr. A. Vieweghová.
18. 10. 2014 (sobota) Zámek v Kunštátu (Rok pánů z Kunštátu) – prohlídka interiérů a nové expozice „V erbu tří pruhů“, Svitávka – vily textilních podnikatelů Löw – Beer. Doprava vlastními vozy. Sraz v 9h před zámkem v Kunštátu. Vede Dr. A. Vieweghová.
 
III. Exkurze:
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
13. 9. 2014 (sobota) Romantické zámky ve východních Čechách
Brno – Žleby (pův. gotický hrad upraven ve stylu anglické novogotiky) – Slatiňany (romanticky upravený zámek se stylově zařízenými interiéry) – Hrádek u Nechanic (novostavba zámku ve stylu tudorovské gotiky) – Brno. Cena 565 Kč, vstupné 290 Kč. Odjezd od Janáčkova divadla, Rooseveltova ul. v 6,30 hod., návrat do 21 hod. Vede Dr. Zdena Novobilská.
20. 9. 2014 (sobota) Zámky Lobkoviců v Polabí. 
Brno – Nelahozeves (pozdně renesanční zámek se zařízenými interiéry), rodný dům Antonína Dvořáka – Roudnice nad Labem (exteriér barokního zámku, areál kláštera s kostelem Narození Panny Marie, expozice Historie augustinuánů) – Liblice (exteriér honosného barokního zámku) – Brno. Cena 765 Kč, vstupné 180 Kč. Odjezd od Janáčkova divadla, Rooseveltova ul. v 6.30 hod., návrat do 20,30 hod. Vede Dr. Zdena Novobilská.
4. 10. 2014 (sobota) Zbiroh – zámek tří císařů a pamětihodnosti okolí
Brno – Praha – Zbiroh (renesančně upravený zámek, část interiérů zpřístupňena) – Točník (prohlídka bývalého královského paláce) – Hořovice (rozdáhlý barokní zámek s hodnotým vybavením) – Brno. Odjezd od Janáčkova divadla, Rooseveltova ulice v 6,15 hod., návrat do 20,30 hod. Cena 425 Kč, vstupné 230 Kč. Vede Dr. Zdena Novobilská.
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se ve 2. pololetí roku 2014 konají každou třetí středu v měsíci v salonkuRestaurace U Malchrů– Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Stačí přijít. 
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky.
Vede Ing. Ivan Bukáček a Zdena Nováková.
 
V. Genealogické kurzy:
Kurz „Základy genealogie a čtení starého písma“ povede člen MGHS Ing. Karel Dvořák. Bude zahájen po naplnění kurzu. Sledujte webové stránky o kurzech Karla Dvořáka na webu MGHS. Na webu jsou uvedeny i další možnosti kurzů. Zájemcům doporučuji prostudovat si texty a podmínky kolem kurzu viz: http://www.kareldvorak.cz
 
VI. G – H Matiné
se bude konat v sobotu 8. listopadu 2014 v budově VUT – FIT,  Brno, Božetěchova 2 od 9hod.
Téma: Heraldika a sfragistika právnických osob.
Zájemci s referáty se mohou hlásit na internetové adrese společnosti se stručnou tezí příspěvku do konce září 2014.
 
Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci.
Naše společnost také provozuje svůj facebook na adrese:
2) 
Knihovna MGHS je pro úmrtí knihovnice uzavřena.
Zprovoznění bude oznámeno na webu MGHS.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email:
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA.
5) Naše společnost má nový bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Na starý účet u GE Money bank už žádné příspěvky neodesílejte.
Členské příspěvky 280/140Kč plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).

Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

 

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter
tajemník MGHS