GH-klub 1. pololetí 1996


Pozvánka


Výbor Genealogického a heraldického klubu v Brně Vás srdečně zve na 

výroční členskou schůzi klubu. 

která se koná v sobotu 20. 1. 1996 v zasedací místnosti radnice městské části Brno – Královo Pole, Husitská 1 (tramvaj č. l, 6, 7, stanice Husitská).

Tato schůze bude navazovat na ustavující členskou schůzi Moravské genealogické a heraldické společnosti (MGHS), která začíná ve stejný den a na stejném místě ve 13.00 hodin (viz přiložená samostatná pozvánka).

Na výroční členské schůzi navrhne výbor GH-klubu ukončení činnosti Genealogického a heraldického klubu v Brně a jeho formální přistoupení do nově ustavené MGHS.

Toto řešení je vynuceno rozhodnutím dosavadního zřizovatele, Besedního domu KPS, o ukončení jakékoliv patronace nad zájmovými kroužky, mezi které patřil i GH-klub. Po formálním zahájení činnosti MGHS jako samostatného právního subjektu, tj. schválením jejích stanov a volbou jejích orgánů na ustavující členské schůzi, a po přistoupení GH-klubu k této společnosti, stane se tak MGHS nástupcem zanikajícího GH-klubu bez přerušení kontinuity genealogické a heraldické práce, včetně vydávání Genealogických a heraldických informací.

Žádáme členy klubu, kteří souhlasí s navrhovaným řešením a chtějí být i nadále sdruženi v organizaci, zabývající se genealogií a heraldikou, aby vyplnili přihlášku do MGHS a zúčastnili se její ustavující členské schůze.

 

Předseda GH-klubu
RNDr. František Pícha v.r.
Jednatel GH-klubu
Vilém Walter v.r.