2. pololetí 2016


Plán činnosti na 2. pololetí 2016


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS, z. s., se konají v zasedací místnosti zastupitelstva MČ v budově Úřadu městské části Brno–Královo Pole v 18 hod. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), otevřeno od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. Schůze se koná v září ve středu, v říjnu v úterý, Matiné je v sobotu. Tyto změny jsou nutné vzhledem k vytížení schůzovní místnosti před krajskými volbami. Proto sledujte změny na facebooku a webu MGHS.
Plánované přednášky:
21. 9. 2016 (středa) PhDr. Jitka Sedlářová, Brno
Karel von Reichenbach (1788 – 1869) – osudy blanenské osobnosti ve službách hrabat Salmů
18. 10. 2016 (úterý) Mgr. Stanislav Mikule, Regionální muzeum Žďár n. S.
Rytíři mezi námi aneb o šlechtě vážně i nevážně
12. 11. 2016 (sobota) X. heraldicko – genealogické matiné 2016.
Heraldická symbolika funerálních památek, předmětů a obřadů.
FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter. Zahájení v 9h. Bližší informace a program na zvláštním letáčku a na webu a facebooku MGHS Brno. 
 
II. Vycházky:
17. 9. 2016 (sobota)
Zámek Rájec n. S. Prohlídka výstavy: Hugo František starohrabě Salm (1776 – 1836).
Doprava vlakem, případně autem s dalším možným programem v okolí. Bližší informace na webu a Facebooku MGHS.
1. 10. 2016 (sobota)
Zdislavice, zámek, park, hrobka a další zámky v blízkém okolí z venku dle možností průvodce. Rok spisovatelky Marie Ebner – Eschenbach (1830 – 1916).  Vede Dr. Arnošta Vieweghová, doprava vlastními auty. Přesné informace na členské schůzi v září.
 
III. Exkurze:           Během druhého pololetí se exkurze nekonají
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se ve 2. pololetí roku 2016 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů – Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte.
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky. Vede Ing. Ivan Bukáček a Zdena Nováková.
 
V. Genealogické kurzy:
Podzimní sobotní kurz „Základy genealogie a čtení starého písma“ začne 1. 10. 2016. Zájemci si mohou psát o přihlášku a bližší informace na: Kurz povede Petra Banovská a Inka Hutská Záveská. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS z. s.
 
VI. Akce MGHS, z. s. pro veřejnost zdarma:
Klub seniorů Židenice – přednáška se uskuteční během října, bližší informace v září na facebooku a na členské schůzi.
Ing. Petr Škarvada: Rodokmen – vyhledávání předků v matrikách a sčítacích operátech na internetu
 
VI. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. 
2) Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci.
3) Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: http://www.facebook.com/mghsbrno
4)  Knihovna MGHS je v provozu od 1. 5. 2015. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky Vašeho bádání i v rukopise. Seznam publikací a časopisů v knihovně je na webových stránkách MGHS. Knižní výpůjčky pro členy MGHS lze objednat na mailové adrese:
5)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email:
6)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA.
7) Naše společnost má nový bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Na starý účet u GE – Money bank už žádné příspěvky neodesílejte. Budou Vám vráceny zpět.
 
Členské příspěvky na rok 2015 ve výši 280/140 Kč plaťte do 31. 3. pouze převodem nebo na členských schůzích. 
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
8) Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili!! 
V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací a oznámením náhlých změn v činnosti společnosti.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter
tajemník MGHS