1. pololetí 2013


Plán činnosti na 1. pololetí 2013


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS, o. s., se konají v zasedací místnosti zastupitelstva MČ v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole vždy 3. úterý v měsíci. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin. 
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. 
Plánované přednášky:
15. 1. 2013 Jiří Hanáček, Brno
Znovu objevené náhrobky v kostele sv. Jakuba v Brně
19. 2. 2013 Valná hromada společnosti
Pozor, změna Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. FF Ostravské univerzity
Mgr. Jiří Skoupý, Brno
Tvorba komunálních znaků v současném Německu
Leopold Lojka, šofér hraběte Harracha z Velkého Meziříčí a 28. červen 1914
19. 3. 2013
26. 3. 2013
Doc. PhDr. Bohumír Smutný, MZA Brno
Genealogie rodu rytířů Gomperzů a jejich působení na Moravě
16. 4. 2013 PhDr. Helena Sedláčková, Národní archiv Praha
Pohřební štíty (rundace) z hrobky hrabat Mitrovských v Doubravníku
21. 5. 2013

Ing. Karel Dvořák
Identifikace archiválií a její aplikace v genealogii
18. 6. 2013 Mgr. Adam Polášek, FF Ostravské univerzity
Pozemková reforma a šlechtické velkostatky
 
II. Vycházky:
25. 5. 2013
(sobota)
Zámek v Hajanech, hrobka hrabat Deymů, zámek v Pršticích.
Sraz v 9 hod. před zámkem v Hajanech. Doprava vlastními vozy. Vede Vilém Walter.
 
III. Exkurze:
Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
8. 5. 2013 Na Táborsko po stopách známých osobností (Dr. Ed. Beneš, Fr. Bílek, Oskar Nedbal, August Sedláček, Jan Hus)
Brno – Sezimovo Ústí (návštěva památníku a vily Dr. Ed. Beneše), Chýnov (ateliér sochaře Fr. Bílka), Tábor (procházka historickým jádrem města, Husitské muzeum v budově bývalé radnice, expozice „Táborský poklad“ v bývalé sladovně, Kozí hrádek (zřícenina hradu, dle časových možností) – Brno.
Odjezd v 6, 15h, návrat do 21h. Vede Dr. Z. Novobilská. Cena 350 Kč.
 
IV. Genealogické párty:
Setkání v roce 2013 se konají vždy ve středu po členské schůzi v termínech 16. 1., 20. 2., 20. 3., 17. 4., 15. 5., 19. 6. v salonku Restaurace U Malchrů – Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky. Nejbližší téma: nematriční podklady a jejich využití. Vede Ing. Ivan Bukáček a Anna Jůzová.
 
V. Genealogické kurzy
Kurz genealogie pro začátečníky a čtení starého písma začne po dostatečném počtu přihlášených zájemců během 1. pololetí 2013. Přihlášky a podrobné informace dostanete od Ing. Karla Dvořáka, telefon 549 241 697 nebo mobil 604 121 300 nebo E-mail Kapacita kurzu omezena jen na 5 osob v případě většího zájmu lidí bude otevřen kurz ještě v jiném termínu. Snížením počtu osob se podstatně zvětší schopnost naučit se dobře číst staré písmo.
 
V. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili e-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu. Náš e-mail pro potřeby členů: xxx_zavináč_xxx.cz
2)  Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz, mobil: 733 176 149.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email: xxx_zavináč_xxx.cz
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně. 
5) Zájemci o kurzy genealogie a čtení starého písma můžete se předběžně hlásit i s návrhy na obsah kurzu pro pokročilé genealogy
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,
Člen Academie Internationale d´Heraldique,
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter

tajemník MGHS