1. pololetí 2002


Plán činnosti na 1. pololetí 2002


I. Členské schůze:
Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici městské části Brno-střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.
Plánované přednášky:
15. 1. 2002  PhDr. Karel Maraz,
Hist. ústav FF MU
Heraldický rozbor pečetí moravské šlechty v létech 1471-1526
19. 2. 2002 Valná hromada MGHS
A. Vieweghová Vasovci na hradě Veveří.
19. 3. 2002 Vladimír Čamek Nové poznatky ke genealogii pánů z Cimburka se zřetelem na Vyškovsko a Kroměřížsko.
16. 4. 2002 RNDr. Eva Drozdová, Ph.D.,
Kat. antropol. PřF MU
Antropologický průzkum členů knížecí rodiny Dietrichsteinů v Mikulově.
21. 5. 2002 Prom.ped. Jaroslav Gloser Rod Hohenemsů v Bystrém.
18. 6. 2002 PhDr. Ivan Štarha

Ing. Josef Hrdý

Panelová diskuse v rámci výstavy „Heraldika včera a dnes“ v křídle Křížové chodby Nové radnice, Dominikánské náměstí 1.
Kolkování dokladů za Rakouska-Uherska.

II. Vycházky:
20. 4. 2002 Hrobka Dietrichsteinů v Mikulově. Sraz v 9:00 hodin před hrobkou
– vlastní doprava. Vede Vilém Walter.
11. 5. 2002 Zámek v Křižanově a památky okolí. Sraz v 9:00 hodin před zámkem
– vlastní doprava. Vede Vilém Walter.
22. 6. 2002

Hohenemsové v Bystrém a Poličce. Sraz v 9:00 před radnicí v Bystrém
– vlastní doprava. Vede PaeDr. A. Vieweghová a Jaroslav Gloser.

III. Zájezd:
18. 5. 2002 Turnovsko – sraz účastníků v 5:30 hodin z Roosveltovy ulice (Janáčkova opera) s trasou: Valdštejn (zřícenina gotického hradu) – Turnov (muzeum Českého ráje) – Hrubý Rohozec (zámecká expozice) – Sychrov (zámek s bohatými sbírkami). Návrat do 21:00 hodin.
Vede a přihlášky přijímá na členských schůzích vedoucí zájezdu Dr. Z. Novobilská. Cena zájezdu 350,- Kč pro členy MGHS a pro ostatní 375,- Kč.

 IV. Genealogický kurz a čtení starého písma:

Zahájení 7. 1. 2002 ve škole ISŠA, Brno Hybešova 15, od 16:00 do 17:30 hodin. Jen pro předem přihlášené. Kurz bude obsahovat 11 lekcí jednou za čtrnáct dní. Příspěvek na náklady kurzu 200,- Kč členové MGHS (před – 9. 10. 2001) ostatní 500,- Kč. Informace na Internetu, nebo u Ing. Karla Dvořáka.

 V. Informace pro členy:

1) Prosíme všechny členy, kterým se změnily jakékoliv informace z údajů členské přihlášky, aby je bezodkladně sdělili výboru MGHS (telefony, internet, bydliště, sociální postavení a podobně).
2) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxx, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, nebo jejich rodinní příslušníci nebo přátelé, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci na náš E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz.
3) Upozorňujeme Vás na zajímavou výstavu v Praze – Toskánském paláci „Šlechta ve službách diplomacie část III. (Francie, Německo)“. Otevřeno od 14. 12. 2001 do 16. 2. 2002 od 11:00 do 17:00 hodin.
4) Knihovna MGHS sídlí na Mošnové 8, výpůjčky po dohodě s Dr. Fr. Píchou, telefon 45 24 30 20.
5) Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.
6) Přiloženou složenku uhraďte (ti, co nemohou platit hotově na členské schůzi) roční členský příspěvek na rok 2002 ve výši 240,- Kč (pracující) a 120,- Kč (studenti a důchodci).
7) Žádáme všechny, kteří chtějí přispět vhodným článkem do ročenky GHI 2001, aby příspěvky dodali co nejdříve, nejpozději do 10. 1. 2002.

 Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

PhDr. Ivan Štarha, v.r.
předseda MGHS
Vilém Walter, v.r.
tajemník MGHS