1. pololetí 2019


Plán činnosti na 1. pololetí 2019


Členské schůze
Členské schůze MGHS, z. s., se konají v 1. pololetí roku 2019 vždy třetí úterý v měsících lednu až květnu, v červnu se chůze nekoná. Tyto schůze spojené s přednáškou se konají ve schůzovní místnosti Občanský klub – ÚMČ Brno-střed, Kounicova 43. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. Sledujte změny na facebooku a webu MGHS.
 
I. Přednášky
15. 1. 2019 Mgr. Petr Houzar, Dis., Archiv města Brna
Prameny pro genealogické bádání v Archivu města Brna a problematika ochrany osobních údajů – GDPR
19. 2. 2019 Výroční členská schůze. Program na zvláštním letáčku.
  Ing. Josef Hrdý
Náhrobní kámen Mikuláše Hrdého z Klokočna
19. 3. 2019 Doc. Ing. Petr Cikrle, Ph. D., FAS VUT Brno
Město Brno na starých mapách a plánech. S bohatou obrazovou dokumentací.
16. 4. 2019 Mgr. Vladimír Březina, Ph.D.
Poslední Žerotínové a Morava
21. 5. 2019 Mgr. et Mgr. Aleš Flídr, FF MU
Zámek Krakovec na cestě od Silva – Tarouců k Josefu Mánesovi
 
II. Vycházky
15. 3. 2019
(pátek)
Moravská zemská knihovna Brno.
Seznámení se strukturou knihovny, uloženými fondy a možnostmi genealogického bádání. Přednáší Mgr. Jiří Dufka, pracovník MZK. Sraz v 16 h před budovou MZK Brno, Kounicova 65a. Vede: Ing. R. Vondráček.
1. 6. 2019
(sobota)
Kroměřížsko IV.
Prohlídka zámku v Ivanovicích na Hané. Sraz před zámkem v 9h. Přejezd a prohlídka zámků Krakovec a Laškov z venku. Přejezd a návštěva Čech pod Kosířem, prohlídka parku, hrobka Silva – Tarouců. Dle dohody je možná v Čechách p. K. prohlídka zámecké expozice i Hasičského muzea a Muzea kočárů. Vstupy cca 400Kč, doprava vlastními auty. Vede Dr. A.. Vieweghová
 
III. Genealogické párty
Setkání se v 1. pololetí roku 2019 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“ – Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9.
Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici.
Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www.mghs.cz a facebook.
Vede Zdeňka Nováková
 
IV. Genealogické kurzy
Kurz pro začínající genealogy bude zahájen v únoru 2019 v Brně a během pěti sobotních setkání se zájemci seznámí se základy genealogického bádání, využívání internetu pro studium digitalizovaných matrik a se čtením starého písma. Kurz povedou Bc. Petra Banovská a Inka Hutská Záveská. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS, z. s. Zájemci si mohou psát o přihlášku a bližší informace na: kurzy_zavináč_mghs.cz.
 
V. Informace pro členy:
1)  Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
2)  Knihovna MGHS, z.s. je v provozu. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise. Seznam publikací a časopisů v knihovně je na webových stránkách MGHS, z. s. Knižní výpůjčky pro členy MGHS, z. s. lze objednat na mailové adrese: a na členských schůzích.
3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11.
E-mail:
4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně.
5) Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Roční členský příspěvek činí pro pracující 300Kč a pro důchodce a studující 200Kč a je splatný do 31. 3. 2019. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI.
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!
Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
6) Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.
V roce 2017 byla provedena výměna členských legitimací. Všichni členové, kteří mají uhrazen členský příspěvek obdrželi či obdrží novou členskou legitimaci. Kdo novou legitimaci dosud nemá, přihlásí se na adrese:
   
Na všechny naše akce zveme i nečleny spolku a zájemce o historii. Přístup na naše přednášky je volný a zdarma. Zájemce o členství v MGHS, z. s. rádi přivítáme.
 
 
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS, z.s.
Vilém Walter
tajemník MGHS, z.s.