1. pololetí 1997


Plán činnosti na 1. pololetí 1997


Členské schůze

spojené s odbornými přednáškami se budou konat pravidelně každé třetí úterý v měsíci v malém sále videostudia firmy KD data s.r.o., Veveří 8 (dvorní trakt, 1. patro vlevo).

Program přednášek:

21. ledna Ing. Josef Hrdý Problematika založení řádu sv. Huberta hraběte F. A. Šporka
18. února Dr. Ivan Štarha Přednáška k výkladu archivního zákona.
Hodnotící členská schůze Bude podána zpráva o činnosti a hospodaření za rok 1996 a vyhlášeny výsledky soutěže o prapor společnosti.
18. března Mgr. Lubomír Uhlíř Armáda Rakousko-Uherska, její členění a doplňovací obvody (se zřetelem k Moravě)
15. dubna Dr. Jana Losová, CSc. Rodinné kroniky a dokumentace životních záznamů
20. května Dr. Bohumil Smutný Rodinný archiv hrabat Widmann-Sedlnických
17. června Dr. Josef Unger, CSc. Nové poznatky z vykopávek v kostele sv. Petra a Pavla v Brně

Genealogické pondělky
se konají v klubovně firmy KD data s.r.o., Veveří 8. Plán bude k dispozici ve vývěsce MGHS.

Vycházky

Vycházka do zámku Žďár nad Sázavou a okolí se bude konat v měsíci dubnu (termín bude upřesněn po dohodě s hrabětem R. Kinským). Sledujte informace ve vývěsce!

Zájezdy

1. Krajem Slavníkovců (12. dubna, jednodenní): Chlumec nad Cidlinou (Karlova Koruna), Libice, Tuchoraz, Kouřim, Kačina.
2. Zámky v okolí Regensburgu (16. – 18. května), třídenní zájezd do jižních Čech a SRN.
3. Po stopách Boženy Němcové a vévodkyně Zaháňské (14. – 15. června, dvoudenní zájezd s výjezdem do Polska): Ratibořice, Náchod, Česká Skalice, Zaháň, Kladsko.

Informace podá a přihlášky přijímá vedoucí zájezdů dr. Novobilská na členských schůzích.
Termíny, ceny a pokyny k zájezdům budou rovněž uveřejněny ve vývěsce.

Změny a doplňky plánu jsou vyhrazeny.
Sledujte vývěsku Společnosti na Domě šlechtičen v Brně (Běhounská ul.)
Výbor Společnosti se schází každý čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 v klubovně firmy KD data s.r.o., Veveří 8.
Knihovna Společnosti je umístěna rovněž v klubovně firmy KD data s.r.o.. Výpůjčky po dohodě s knihovníkem (Ivan Dyba, tel. 582858 ) nebo na schůzích výboru.
Korespondenci adresujte na jednatele MGHS: Vilém Walter ml., Jižní náměstí 11, 619 00 Brno.

PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS