1. pololetí 2015


Plán činnosti na 1. pololetí 2015


I. Členské schůze:
Členské schůze MGHS, z. s. se konají vždy 2. úterý v měsíci ve velké zasedací místnosti zastupitelstva MČv budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole v 18 hod. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), otevřeno od 17.45 hodin (tiskněte zvonek „Velká zasedací místnost“). Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.
Plánované přednášky:
10. 2. 2015 Výroční schůze MGHS
  Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc.
Rod Kouniců na Moravě, ve Slavkově a v Brně
14. 4. 2015 Ing. Aleš Svoboda, R – atelier Brno
Podzemí minoritského kláštera v Brně a nález sarkofágů minoritských donátorů
9. 6. 2015 Mgr. Eva Nedělníková, Zámek Bystřice pod Hostýnem
Historické památky a sbírky rodu Loudonů na Moravě
 
II. Vycházky:
16. 4. 2015
(čtvrtek)
Prohlídka genealogických (i dalších) fondů SOkA Brno – venkov se sídlem v Rajhradě. Sraz před budovou archivu ve 14.30h. Odborný výklad Mgr. Ivo Durec. Vede Zd. Nováková. Odjezd vlaku z Brna ve 13,40h. Návrat dle dohody.
 
III. Exkurze:
Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388
7. 6. 2015 (neděle) Hlučínskem za historií a zámeckými parky
Brno – Olomouc – Hlučín (barokně upravený zámek s muzejní expozicí) – Kravaře (barokní zámek se zařízenými interiéry, kolem přírodní park s rozlohou 22 ha) – Velké Hoštice (exteriér pozdně barokního zámku, kolem rozsáhlý park) – Chuchelná (exteriér původně barokního zámku s romantickými úpravami, v parku pseudogotická hrobka knížat Lichnovských) – Šilheřovice (exteriér romanticky upraveného zámku, obklopeném 98 ha parkem) – Brno.
Cena 570 / 595 Kč, vstupné cca 120,- Kč. Odjezd v 7.00 hod., návrat do 20.00 hod. Vede MUDr. Zdena Novobilská.
 
IV. Genealogické párty:
Setkání se v 1. pololetí roku 2015 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“ – Brno, Židenice – Vančurova č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9.
Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Stačí přijít.
Opakujeme si čtení starého písma, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům. Sledujte webové stránky www.mghs.cz, kde bude v informacích uvedeno konkrétní hlavní téma schůzky. Vede Ing. Ivan Bukáček a Zdena Nováková.
 
V. Genealogické kurzy
Kurz pro začínající genealogy bude zahájen v září 2015. Předběžné přihlášky už nyní na adrese: xxxxx_xxxxx.xx
 
Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. 
2) Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji e-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci.
3) Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
4)  Knihovna MGHS bude zpřístupněna během 1. pololetí. Zprovoznění bude oznámeno na webu MGHS. Přijímáme Vaše knižní dary a výsledky Vašeho genealogického bádání i v rukopise.
5)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email:
6)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. 
7) Naše společnost má nový bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010.
Na starý účet u GE – Money bank už žádné příspěvky neodesílejte. Budou Vám vráceny zpět.

Členské příspěvky na rok 2015 ve výši 280/140 Kč plaťte do 31. 3. pouze převodem nebo na členských schůzích.
Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo!! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
8) Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili!!
V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací a oznámením náhlých změn v činnosti společnosti.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS z. s.
Vilém Walter
tajemník MGHS