2. pololetí 2023

Plán činnosti na 2. pololetí 2023

I. Členské schůze:

Vážení přátelé, věnujte prosím pozornost následujícím změnám v činnosti našeho spolku. Vzhledem k tomu, že klesá návštěvnost našich spolkových akcí, zejména členských schůzí spojených s přednáškami, rozhodl výbor následně: členské schůze a přednášky se budou konat jednou za čtvrtletí (mimo prázdninové měsíce) v měsících únoru, v květnu, v září a v listopadu. Ostatní akce zůstávají zachovány, jak jsme na ně zvyklí – exkurze, vycházky, GH matiné.

            Členské schůze MGHS, z. s.,  spojené s odbornými přednáškami se konají v 2. pololetí 2023 vždy třetí úterý od 18h – 20h. v měsících září a listopadu 2023. Upozorňujeme na novou adresu místa konání našich schůzí, které se od r. 2021  konají ve schůzovní místnosti „Občanský klub“ – ÚMČ Brno – střed, vchod z domu Kounicova 1, 2. suterén, výtahem. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Přednášky:

19. 09. 2023

Mgr. Pavel Mikel, PhD.

 

Genetická genealogie rodu Mikelů (náhrada za přednášku v květnu)

21. 11. 2023  

Doc. Mgr. ThLic. Tomáš Parma, Ph.D., CMTF University Palackého, Olomouc

 

Dějiny a současnost Rytířského řádu Božího hrobu v českých zemích a na Moravě

 

II. Vycházky:

31. 08.  2023  (čt)

Komentovaná prohlídka výstavy „Papírová platidla v Habsburské monarchii od MT po Karla I.

Sraz v 15.45h před Ditrichštejnským palácem na Zelném trhu. Vede dr. Arn. Vieweghová.

14. 10. 2023  (so)  

Návštěva zámecké expozice v zámku Budišov (okr. Třebíč)

Sraz u zámku v 9,15 hod. Prohlídka nové zámecké expozice – Antický a Rybářský salonek, kaple sv. Anny, sala terrena (v plánu není prohlídka zoologického depozitáře MZM tamtéž), návštěva parku, přesun do obce a prohlídka kostela NPM a sv. Gotharda, přilehlý hřbitov s náhrobky Paarů, Barratů – Dragono a Pötting – Persing. V poledne přejezd do Třebíče. Prohlídka erbovního sálu zámku s výkladem a dle možností individuální návštěva baziliky sv. Petra a Pavla nebo Židovské čtvrti. Doprava individuální auty. Vede dr. Arn. Vieweghová.

03. 11. 2023 (pá)

Vila Stiassni  – Metodické centrum moderní architektury. 

Od Rothschildských Šilheřovic až po vilu Tugendhat  – mapuje sídla 4 podnikatelských rodin, které se zapsaly do dějin Moravy i Brna: Rothschildů, Gutmanů, Stiassni a Tugendhat.

Sraz před vilou ul. Hroznová 14, Pisárky v 15.45 hod. Vede dr. Arn. Vieweghová

Členové MGHS se na exkurzích a vycházkách prokazují členskou legitimací s potvrzením, že mají uhrazen roční členský příspěvek na běžný rok, od ostatních účastníků je plánován výběr  sčítacího poplatku ve výši 40Kč.

 

III. Genealogické párty:

Pro dočasný nezájem jsou pro 2. pololetí 2023 setkání zrušena.

 

IV. Genealogický kurs: 

Moravská genealogická a heraldická společnost, z.s. ve spolupráci s Církví Československou husitskou pořádá minicyklus přednášek pro začínající rodopisce. Termín: úterky 3. 10., 24. 10., 14. 11. a 28. 11. 2023 Čas: 17:30 – 19:30  Lektor  Ing. Petr Škarvada.  Bližší informace a program na přiloženém letáčku.

 

IV. Konference: 

ODBORNÁ KONFERENCE: GENEALOGICKO –  HERALDICKÉ MATINÉ se koná za finanční podpory MČ Brno – Královo Pole v sobotu 11. 11. 2023 od 9h v prostorách FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter v Králově Poli.  Program na Facebooku a webu mghs.cz. Přihlášky (poplatku prosto) budou na zvláštním letáčku od konce června ke stažení na facebooku a webu společnosti.

 

V. Informace pro členy:

  1. Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno
  2. Knihovna MGHS je v provozu. Objednávky výpůjček pro členy, kteří mají uhrazen členský příspěvek na rok 2023,  dle návodu na www. mghs.cz v sekci knihovna, kde je přístupný i seznam knih. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise.  
  3. Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno,  Jižní náměstí 11. E-mail: 
  4. Sledujte naši vývěsku v badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně
  5. Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010. Roční členský příspěvek v roce 2023 činí pro pracující 300Kč a pro důchodce od 65 let a studující do 26 let 200Kč a je splatný vždy do 31. 3. běžného roku. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI. Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).
  6. Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.
  7. Připomínáme, že brněnští členové si časopis GHI  vyzvedávají osobně na členských  schůzích nebo po telefonické dohodě s hospodářkou dr. Vieweghovou.

 

Těšíme se setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

předseda MGHS, z. s.

Vilém Walter

tajemník MGHS, z. s.