1. pololetí 2008


Plán činnosti na 1. pololetí 2008


I. Členské schůze:
Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno – Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.
Plánované přednášky:
15. 1. 2008 Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., FF Ostravské univerzity, Ostrava
Nové poznatky k erbovním listinám
19. 2. 2008 Valná hromada společnosti
  Mgr. Tomáš Sedláček, NPÚ Brno
Rodina svob. pánů von Levetzow a statek Diváky
18. 3. 2008 MUDr. Vít Elger, Zlín
Dvousté výročí nobilitace brněnské rodiny Elgerů z Elgenfeldu 1808 – 2008
15. 4. 2008 Pozor, změna  PhDr. Marie Kašubová, ředitelka OA Rajhrad
PhDr. Eva Nečasová, Muzeum Blansko
Genealogické a heraldické fondy OA Rajhrad
Náhrobky a epigrafické památky rodu Žalkovských ze Žalkovic na Moravě
20. 5. 2008 Ing. Jan Černohlávek, Brno
Rodina a tvaroženský a jehnický původ brněnského houslaře Antonína Gally
17. 6. 2008 PhDr. Tomáš Sterneck, Historický ústav akademie věd ČR
Historie původem jihočeského rodu Daublebských
 
II. Vycházky:
19. 4. 2008 (sobota)
Zrušeno pro nemoc
Exkurze do Okresního archivu v Rajhradě. Sraz v 9 hod. před budovou archivu. Po exkurzi následuje prohlídka rajhradského kláštera, Hospice sv. Josefa, kapličky v Rajhradicích a prohlídka významných náhrobků rodu Kleinů a rajhradských opatů na místním hřbitově. Vede Anna Jůzová.
31. 5. 2008 (sobota) Vlastivědná vycházka – Diváky a okolí. Sraz před kovárnou v Těšanech v 9 hod. Trasa Těšany (zámek, kovárna) – Borkovany (větrný mlýn) – Diváky (zámek, hrobka, pamětní síň bří Mrštíků) – Kurdějov (kostel) – Křepice (rozvaliny památníku). Doprava vlastními vozy, jídlo sebou. Vede dr. A. Vieweghová.
 
III. Exkurze:
31. 1. 2008 (čtvrtek) Albrecht z Valdštejna a Praha 
Návštěva výstavy ve Valdštejnské jízdárně a prohlídka s průvodcem Valdštejnským palácem. Cena zájezdu 350,- Kč, důchodci 300,- Kč včetně vstupného. Sraz účastníků v 6:45 na autobusovém nádraží proti hotelu Grand, návrat do 21 hodin. Přihlášky s úhradou ihned, aby mohly být zajištěny vstupenky a jízdenky na autobus. Bližší informace podá Dr. Z. Novobilská, lektorka, mobil: 776 592 634.
26. 4. 2008 (sobota) Za památkami do kraje pánů z Buzic.  Brno, Tábor, Březnice (renesanční zámek s bohatými sbírkami – dvě prohlídkové trasy), Lnáře (raně barokní zámek), Blatná (novogoticky upravený zámek s dobově zařízenými interiéry), Buzice (exteriér renesanční tvrze), Brno. Vstupné cca 220,- Kč, odjezd v 6:00, návrat do 21 hodin, lektorka Dr. Z. Novobilská, Exkurze ve spolupráci s MVS Brno. Cena zájezdu zatím nestanovena.
17. 5. 2008 (sobota) Za historií do Moravskoslezského kraje. Brno, Opava, Kravaře (Barokní zámek s muzejní expozicí), Karviná, Fryštát (empírový zámek se stylově zařízenými místnostmi – dvě prohlídkové trasy), Frýdek (renesanční zámek s hodnotným mobiliářem), Příbor, Brno. Vstupné cca 150,- Kč, odjezd v 6:30, návrat do 21 hodin, lektorka Dr. Z. Novobilská, Exkurze ve spolupráci s MVS Brno. Cena zájezdu zatím nestanovena.
 
III. Genealogická setkání (G-párty):            Pozor změna místa konání!
Výměna zkušeností badatelů, pomoc při bádání, společné genealogické projekty, novinky v genealogii, počítač a genealogie, čtení starého písma. Setkání se konají vždy ve středu po členské schůzi v salonku restaurace Kaverna, Brno, Veveří 9 vždy od 16 hod. Zúčastnit se mohou i nečlenové MGHS, nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Vede ing. Karel Dvořák.
Nosná témata setkání:
  • 16. 1. 2008   Jak se ukládají data do počítače a soubor GEDCOM
  • 20. 2. 2008   Společné čtení starších textů
  • 19. 3. 2008 Srovnání dostupných genealogických programů. Výhody a nevýhody – ukázky
  • 16. 4. 2008   Vše kolem místních jmen, příjmení a křestních jmen v genealogii
  • 20. 5. 2008   Společné čtení starších textů
  • 18. 6. 2008   Zkušenosti z nejstaršími matrikami
 
IV. Genealogický kurz 
Kurz čtení starého písma bude zahájen 23. 2. 2008. Přihlášky a informace u Ing. Karla Dvořáka, na členských schůzích a na G-party. Příspěvek na pořádání kurzu pro nečleny MGHS 1500,- Kč (pro členy MGHS do 17. 12. 2007 – 800,- Kč). Kurz bude mít 3 vyučovací dny po třech lekcích po hodině a půl – 13,5 hodin. Sledujte informace na webu a nástěnkách MGHS. E-mail: xxx_zavináč_xxx.cz
 
V. Informace pro členy:
1)  Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.mghs.cz, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E­mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš e-mail: xxx_zavináč_xxx.cz. 
2) Zjistili jsme, že některé E-mailové adresy členů jsou neaktivní a od některých členů je nemáme. Prosíme o jejich aktualizaci, vzhledem k vysokým cenám poštovného.
3)  Knihovna MGHS je v provozu. Výpůjčky po telefonické dohodě s knihovnicí paní A. Jůzovou, xxx_zavináč_xxx.cz, mobil: 736 184 408
4)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. Email: xxx_zavináč_xxx.cz
5)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA. Informace o naší činnosti jsou dostupné též v Knihovně Jiřího Mahena na Kobližné ul. a v pobočkách Knihovny Jiřího Mahena v Brně a v Turistickém a informačním centru města Brna na Radnické ul.
 
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
 
Doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.
předseda MGHS
Vilém Walter
tajemník MGHS