2. pololetí 2005


Plán činnosti na 2. pololetí 2005


I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Úřadu městské části Brno-Královo Pole. Vchod z Husitské ulice č. 1 (1. poschodí), od 17.45 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
20. 9. 2005 PhDr. Jitka Sedlářová 
Album moravských hradů a zámků z roku 1888
doc. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. 
Album moravských hradů a zámků z roku 1888
Heraldická výzdoba tohoto alba – malíř Ernst Krahl
18. 10. 2005 PhDr. Petr Mašek (NM Praha) 
Židovské a brněnské genealogické almanachy
15. 11. 2005 Ing. Vladimír Kotík 
Rod Seidlů a jeho působení ve Ždánicích
20. 12. 2005 RNDr. František Pícha 
Znaky, vlajky a pečeti slovenských krajů
II. G-party:
se konají ve středu po členské schůzi (která je každé 3. úterý v měsíci), vždy v 16:00 hodin v salonku „Horácké restaurace“ v Brně-Řečkovicích, Měřičkova 18 (Vchod v dolní části bloku  mapa (klikni zde)).
Pravidelně je na programu genealogické vzdělávání, zajímavosti z bádání a psaní kronik, rady těm, kteří mají problémy, „Výměnné burzy“, počítače v genealogii a kronikách a další. Schůzky jsou neformální a program může být změněn podle aktuální nálady a přání přítomných.
Termíny schůzek: 21. 9. 2005, 19. 10. 2005, 16. 11. 2005 a 21. 12. 2005
III. Vycházky:
1. 10. 2005
(sobota)
Vycházka – Velká Bíteš, Tasov, Kralice a okolí. Sraz v 9:00 na náměstí ve Velké Bíteši, doprava vlastními vozy, jídlo s sebou. Vede Ing. Rudolf Vondráček.
25. 10. 2005
(sobota)
Prohlídka výstavy „Pamatují Napoleona“. Sraz v 15:30 před budovou ředitelství Muzea města Brna na Špilberku. Vede Ing. R. Vondráček a PhDr. J. Vaněk.
IV. Autobusové exkurze:
1. 10. 2005
(sobota)
Podbrdskem za vzpomínkami na malíře, hudební skladatele a spisovatele.
Brno – Mníšek pod Brdy (exteriér raně barokního zámku, barokní farní kostel sv. Václava s přenesenou malbou P. Brandla, rodiště spisovatele F. X. Svobody) – Liteň (exteriér barokního zámku, na jehož vnitřní výzdobě se podíleli malíři J. a Q. Mánesovi, působiště spisovatele V. B. Třebízského a otce básníka Svat. Čecha) – Dobříš (honosný pozdně barokní zámek s bohatými sbírkami, v nedávné minulosti sídlo Svazu čs. spisovatelů) – Strž (památník Karla Čapka) – Vysoká u Příbrami (památník A. Dvořáka) – Brno .
Odjezd v 6:15 hodin, návrat kolem 21  hodiny. Cena pro  členy MGHS 475,- Kč (ostatní 495,- Kč).
Odjezd a  příjezd u  Janáčkova divadla v  Brně na  ulici Rooseveltové. Zájezdy vede Dr.  Z. Novobilská.
Exkurze je pořádána ve spolupráci s Muzejní a vlastivědnou společností.
V. Informace pro členy:
1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxxx, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci. Náš E-mail: xxxx_zavináč_xxx.cz. Byli bychom rádi, kdybyste nám, nemáte-li ji sami, sdělili E-mail adresu vašich členů rodiny či přátel, kteří by Vám předali případnou zprávu.
2) Knihovna sídlí na Oblé ulici č. 79, výpůjčky po dohodě s JUDr. Romanem Kosem, telefon 547 210 358.
3) Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11.
4) Sledujte naší vývěsku v genealogické badatelně v MZA.
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
PhDr. Ivan Štarha, v.r. – předseda MGHS Vilém Walter, v.r. – tajemník MGHS