2. pololetí 2000


Plán činnosti na 2. pololetí 2000


I. Členské schůze:

Členské schůze se konají každé třetí úterý v měsíci v některé zasedací místnosti na radnici městské části Brno-střed, Dominikánská ulice číslo 2, od 18.00 hodin.
Hospodářka Dr. A. Vieweghová a vedoucí zájezdů Dr. Z. Novobilská budou vyřizovat potřeby členů 30 minut před zahájením schůze.

Plánované přednášky:
19. 9. 2000 Karel Sáček Sokolnický zámek za Dietrichsteinů a Mitrovských.
17. 10. 2000 Slavnostní schůze K životnímu jubileu pana Jiřího Loudy – našeho čestného předsedy.
21. 11. 2000 Ing. Karel Kysilka Vystěhovatelství z českých zemí do USA ve druhé polovině 19. století.
19. 12. 2000 profesor Ivan Vilímek Genealogické záhady.
II. Výborové schůze:
Výborové schůze se konají každý měsíc vždy ve čtvrtek před členskou schůzí v 16.30 hodin v Moravském zemském archivu Změna: na Sportovní 3.
III. Zájezd:
9. 9. 2000  Severní Morava „Po stopách Žerotínů“
Brno Sraz v 6:20 hodin na Rooseveltově ulici (od Janáčkova divadla)
Moravská Třebová zámek
Tatenice zámek
Bludov zámek a hrobka
Velké Losiny zámek s interiéry
Brno předpokládaný příjezd ve 20:00 hodin
Cena bez vstupného 210,- Kč (230,- Kč nečlenové MGHS)
Závazné přihlášky na adresu MUDr. Zdeňka Novobilská, 616 00  Brno, Klímova 10, telefon 74 61 22. nebo Ing. Karel Dvořák, 602 00 Brno, Sportovní 3, telefon 41 21 79 83 nebo 74 16 97. Poplatek za zájezd při přihlášce.
IV. Vycházky:
1) 23. 9. 2000 Památky a zajímavosti Sokolnic a Telnice (Sraz v 9:00 hodin u zámku v Sokolnicích).
Vede Karel Sáček a Ladislav Kořalník.
2) 30. 9. 2000 Památky a zajímavosti města Velkého Meziříčí (Sraz v 9:00 hodin na náměstí u kostela ve Velkém Meziříčí. Doprava vlastními osobními auty.).
Tato vycházka se koná ve spolupráci s Vlastivědnou a genealogickou společností při JUPITER klubu ve Velkém Meziříčí.
V. Informace pro členy:
1) Naše organizace má webové stránky na Internetu s adresou www.xxx.cz/xxx, kde můžete získat aktuální informace o naší společnosti. Žádáme členy, kteří mají přístup na Internet, aby nám sdělili svoji E-mailovou adresu pro rychlejší komunikaci.
2) Knihovna MGHS se přestěhovala z Palackého třídy na Mošnovu 8 do firmy Chemie Brno. Výpůjčky po dohodě s knihovnicí paní Jarmilou Vondrákovou, telefon 41 24 43 04.
3) Sledujte aktuality ve vývěsní skřínce MGHS na Domě šlechtičen (Běhounská ulice).
4) Korespondenci směřujte na adresu jednatele společnosti: Vilém Walter, 619 00 Brno, Jižní náměstí 11.
5) Členům, kteří mají zaplacený členský příspěvek za rok 1999 zasíláme GHI 1999 s přiloženou složenkou na úhradu členského příspěvku za rok 2000 (240,- Kč, důchodci 120,- Kč). Plaťte, kdo můžete, hotově hospodářce.
Na složenkách uvádějte jako variabilní symbol rodné číslo (kdo má devítimístné předřadí nulu) nebo IČO a specifický symbol tvoří členské číslo.
Těšíme se na osobní setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.
PhDr. Ivan Štarha, v.r. Vilém Walter, v.r.
předseda MGHS jednatel MGHS