Pozvánka na matiné 2007


MORAVSKÁ GENEALOGICKÁ A HERALDICKÁ SPOLEČNOST

si Vás dovoluje pozvat na

I. genealogické a heraldické matiné

které se koná v sobotu dne 17. listopadu 2007 v Brně,

v salonku restaurace u Malchrů, Vančurova 1, Brno-Židenice (zastávka MHD „Dělnický dům“)

Zahájení v 10 hod, předpokládaný konec v 17,00.

Touto schůzkou se snažíme vytvořit podmínky, při nichž si mohou genealogové a heraldici vyměnit poznatky a informovat se vzájemně o společných zájmech. Účastníkům dáme možnost presentovat výsledky své práce formou panelových diskusí.

Navrhované okruhy témat (prosíme o doplnění podle Vašeho zájmu a o sdělení která témata považujete za zvláště důležitá) :

  • Návrh soupisu heraldických pramenů
  • Typy genealogických záznamů a jejich počítačové zpracování
  • Identifikace povolání a lokalit v rámci genealogického výzkumu
  • Dílčí témata genealogického a heraldického výzkumu

Každý blok bude zahájen krátkým úvodem, po kterém by měla následovat diskuse.

V případě, že se matiné zúčastníte, prosíme Vás o sdělení, v kterém okruhu se chcete aktivně zapojit. Sdělte také laskavě, zda chcete presentovat své kroniky, faksimile, publikace atd.

Pro presentaci bude zajištěn videoprojektor napojený na počítač nebo videokameru.

Svou účast laskavě nahlaste do 28. října 2007 na uvedenou kontaktní adresu.

Náklady spojené s účastí hradí účastníci, občerstvení možné přímo v restauraci.

Kontaktní adresa:
Moravská genealogická a heraldická společnost
Sportovní 3
602 00 Brno
E-mail:

Na Vaši účast se těší

Doc. PhDr Tomáš Krejčík, CSc.                                  Ing. Karel Dvořák


Fotografie z 1. matiné si můžte prohlédnout zde.