Program matiné 2009


Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně

si Vás dovoluje pozvat na

 
Matiné 2009
Hmotné heraldické památky, metody a možnosti jejich soupisů
 

 

které se koná
v sobotu 7. listopadu 2009
od 9,45 do 15,00 hodin v přednáškovém sále Knihovny J. Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno

 

 
Program:
Jiří Hanáček Heraldické postavníky v chrámu sv. Jakuba v Brně
Ľubomír Jankovič Heraldické exlibrisy a supralibrosy 16. – 19. storočia so vzťahmi k historickému územiu Slovenska
Stanislav Kasík Poznámky k obnově heraldických památek v severních Čechách
Jana Oršulová Heraldické pamiatky Bratislavy a ich zmeny v 20. storočí
Karel Müller K soupisu heraldický památek na Těšínsku
Vladimír Červenka Heraldické památky ve Lnářích
Jiří Čermák K soupisu heraldických památek v Kroměříži
Antonín Urbánek Koncepce Zemského registru erbů České republiky
Adam Šrejber Dokumentace heraldických památek ve výuce

Přestávka 12:00-13:00

Prosíme o přesný příchod k hlavnímu vchodu Kobližná 4, do přednáškového sálu z technických důvodů musíme odejít společně.

Pořadí referátů se může změnit podle příjezdových a odjezdových možností jednotlivých přednášejících.

Přednášející žádáme o dodržení časového limitu 20 minut.

 

Na setkání se těší

Výbor MGHS


Fotografie z matiné si můžete prohlédnout zde.