Program matiné 2012


Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

MATINÉ 2012,
které se koná k 40. výročí organizovaného zájmu o genealogii a heraldiku v Brně

v sobotu 10. listopadu 2014 od 9,00 hod. do 16,30 hod. v sále bývalého refektáře kartuziánského kláštera
v budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně-Králově Poli, Božetěchova 2
(tramvaj od hl. nádraží č. 1 a 6, vystoupit na zastávce Královo Pole – Semilasso).

Program:

Předběžný program je uveden níže a budeme rádi, pokud jej doplníte i Vaším příspěvkem.

František Pícha Ke 40 letům organizované heraldiky a genealogie v Brně
Ivan Koláčný Faleristické motivy v heraldice
Zbyněk Žouželka Motiva a merita v nobilitacích poloviny 18. století
Jiří Brňovják Kryštof B. Skrbenský z Hříště (1615–1686). Barokní aristokrat a jeho doba
Jiří Hanáček Štětec nebo dláto
Zdenka Kulhavá Heraldické památky Nového Města nad Metují a okolí
Jana Knapíková Deníky aristokratek jako genealogický pramen
Frederik Federmayer Erbové metamorfózy. Pohľady na vývoj uhorskej šľachtickej heraldiky v ranom novoveku
Tomáš Krejčík Poznámky k středověkým pečetím olomouckých biskupů
Jiří Bílý Měšťanská heraldika ve světle novomoravských rodů, část I

Definitivní pořadí přednášejících bude sestaveno podle jejich časových možností po dohodě s organizátory.
Účastnický poplatek se nehradí. Občerstvení a oběd si hradí účastníci. Pro zájemce je zajištěna prohlídka areálu kláštera a nákup heraldických publikací.
Žádáme účastníky, kteří chtějí v programu vystoupit, aby vyplnili přiložený formulář, a zaslali ho na e-mailovou adresu:

Za organizační výbor

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,
předseda MGHS


Fotografie z matiné si můžete prohlédnout zde.