Program matiné 2018


Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.
Brno-Královo Pole, Tyršova 14, 612 00

 

XII. genealogicko – heraldické matiné

 

Dovolujeme si Vás pozvat na naše tradiční už XII. genealogicko – heraldické matiné,
které se uskuteční v sobotu 3. 11. 2018 v Brně, Králově Poli
v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter.

 

Matiné se koná s finanční podporou MČ Brno-Královo Pole

 

Program:

Referující uvádíme  abecedně, skutečné pořadí bude upraveno podle časových možností autorů. Referenty žádáme o dodržení časového rozsahu 20 minut.

Mgr. Kristýna Blechová – PhDr. Pavel Holub: Biogramy – významná součást vědeckokritického aparátu edic (a jejich využití v genealogii)

Doc. Mgr. Jiří Brňovják, PhD.: České a říšské knížecí tituly v 18. století

Doc. PhDr. Frederik Federmayer PhD: Album Mariánskeho bratstva pri jezuitskom kolégiu v Prešporku (1629 – 1784). Netradičný genealogický a prosopografický prameň skúmania elít v uhorskej metropole

Mgr. Marek Gilányi: Náhrobok rodu Illésházy v Bratislave a genealogické souvislosti

Mgr. Petr Houzar, DiS.: Prameny pro genealogické bádání v Archivu města Brna

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.: Symbolika erbů nové šlechty v 19. století

Mgr. Michal Kubica: Mezi dvěma monarchiemi a dvěma sňatky – Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské z pohledu prosopografie a genealogie

Mgr. Miroslav Lacko, PhD.: Rod Vedrödy a uhorské mincovníctvo v prvej polovici 18. storočia

PhDr. Karel Müller: Osud heraldické pozůstalosti Jiřího Loudy a možnosti jejího využití

Mgr. Oldřich Pakosta: Byl maďarský malíř Tivadar Mihály Kosztka-Csontváry (1853-1919) spřízněn s rodem Kostků z Postupic?

Ing. Jiří Drápela: Představení výsledků mnohaleté genealogické práce o rodu Drápelů a spřízněných rodů z Vysočiny v publikaci autorů J. a Mir. Drápely, Mojm. Budi a Vít. Horkého

Časové rozvržení programu:
9,00–10,00 1. blok přednášek 13,00-14,00 3. blok referátů
10,00-10,15 přestávka 14,00-14,15 přestávka
10,15-11,15 2. blok přenášek, přestávka 14,15-15,15 poslední blok přenášek

 

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., za výbor MGHS