Program matiné 2021

Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.

Brno – Královo Pole, Tyršova 14, 612 00

 

XIV. genealogicko – heraldické Matiné

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na  XIV. genealogicko – heraldické Matiné, které se uskuteční v sobotu 13. 11. 2021, v Brně, Králově Poli v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter. Spojení: tramvaj od hl. nádraží č. 1 a 6, směr Královo Pole, Řečkovice, vystoupit na zastávce Královo Pole – Semilasso, vrátit se 50m zpět k městu a sejít s kopce ulicí Metodějovou, cca 5 min k budově bývalého kláštera..

 

I za nejisté pandemické situace se Moravská genealogická a heraldická společnost rozhodla uspořádat naše tradiční Matiné. Jeho program tentokrát nechceme vymezovat určenými tématy, spíše nás vedla snaha opětovně svolat setkání genealogů, heraldiků a zájemců o příbuzné disciplíny. 

Účastnit se můžete i bez přednesení příspěvku!

 Současně však upozorňujeme, že budeme respektovat všechna vládní opatření, která budou v danou dobu platit a v případě krajní situace i konání Matiné 2021 zrušit.

Náklady spojené s účastí a oběd si hradí účastníci. Přednášejícím je k dispozici potřebná audiovizuální technika k prezentaci. Přednášející důrazně upozorňujeme, že je nutno přesně dodržovat délku prezentace 15 minut, diskuse následuje hned po příspěvku. Začátek v 9,00, v. V 10,45h – 11,00h přestávka, oběd 12,30h – 13,30h, konec a zhodnocení cca 16,00. K dispozici jsou automaty na občerstvení a nápoje a blízká restaurace.

Matiné se koná s podporou MČ Brno – Královo Pole a pod záštitou děkana FIT VUT.

 

PROGRAM

 

Přednášející jsou uvedeni v abecedním pořadí. Definitivní pořadí příspěvků bude upraveno podle časových možností přednášejících:

Tereza Dlesková: Užití sekretní pečeti v raném novověku. Koroborační formule přiznávacích berních listů a realita pečetní praxe

Petr Exner: Heraldické a vexilologické symboly partnerských měst města Brna

Michaela Hanzalová: Nešlechtické znaky mezi právními normami a realitou

Pavel Holub: Využití genealogických sbírek uložených v Národním archivu k objasnění příbuzenských poměrů Kryštofa Karla z Roupova

Petr Houzar: Ikonografie předbělohorských městských znaků.

Ivan Koláčný: Falerista a gentleman Václav August Měřička

Michal Kubica: Mitrovští z Nemyšle na Opavsku v 17. a 18. století

Richard Kubík: Heraldika na pečetích rodu Lichtenštejnů od 13. do 18. století

Pavel Lasztovicza: Hornorakouská hrabata z Rödernu a jejich vazby na barokní Moravu

Tomáš Parma: Rytíři Božího hrobu a Řád Božího hrobu v českém prostředí a jejich symbolika

Zdeněk Pilčík:  Rod Pilčíků z Bratřejova a Vizovic, šest generací řeznické tradice do současnosti

Tomáš Sterneck: „Noví bratři“: Adopce, změny jmen a přenosy titulů v dějinách rodu Daublebských ze Sternecku

Jan Šturala: Typický rytíř Řádu železné koruny v období 1884–1914

 

Za výbor MGHS:

Prof. PhDr.Tomáš Krejčík, CSc.