Program matiné 2008


Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně

ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně
si Vás dovolují pozvat na
Genealogické matiné 2008
Digitalizace archiválií a genealogie
které se koná dne
8. listopadu 2008
v 9 – 14 hod v přednáškovém sále Moravského zemského archivu v Brně,
Palachovo nám. 1, 625 00 Brno
Program:
9:00 – 9:30 Presentace
9:30 – 9:40 Zahájení
9:40 – 10:15 Karel Müller
Stav digitalizace archiválií na severní Moravě a ve Slezsku
10:15 – 10:45 Tomáš Černušák
Digitalizace v Moravském zemském archivu: stav a perspektivy
10:45 – 11:15 Martin Pytr
Úmrtní matrika trestnice Mírov z 19. století
11:15 – 12:00 Diskuse
12:00 – 14:00 Přestávka
14:00 – 14:30 Dr. Mónika Bodnár
História madarskej vetvy rodu Serényiovcov
14:30 – 15:00 Diskuse
Informace o dostupnosti MZA najdete na webových stránkách Moravského zemského archivu.
V místě konání jsou k dispozici pouze automaty na občerstvení a nápoje. Během jednání zajištěn prodej literatury.

Na Vaši účast se těší

Výbor MGHS

Fotografie z 2. matiné si můžete prohlédnout zde.