Program matiné 2014


Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

8. MATINÉ 2014
„Heraldická symbolika právnických osob“,

které se koná v sobotu 8. 11. 2014 od 9,00 hod. do 16,30 hod. v sále bývalého refektáře kartuziánského kláštera
v budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně-Králově Poli, Božetěchova 2
(tramvaj od hl. nádraží č. 1 a 6, vystoupit na zastávce Královo Pole – Semilasso).

Účastnický poplatek nebyl stanoven. Náklady spojené s účastí a oběd si hradí účastníci. Přednesené referáty budou podle možnosti otištěny v příštích číslech časopisu Genealogické a heraldické informace.

Další zájemci, kteří by chtěli vystoupit s vlastními referáty nebo diskusními příspěvky, jsou vítáni a mohou se dohodnout s pořadateli o jejich zařazení.

Přednášejícím je k dispozici potřebná audiovizuální technika k prezentaci. Délka prezentace 15 – 20 minut, diskuze bude hned po příspěvku. V 10,45h – 11,00h přestávka, oběd 12,30h – 13,30h, k dispozici jsou automaty na občerstvení a nápoje a blízká restaurace.

Program:

Dosud přihlášené příspěvky jsou uvedeny v abecedním pořadí, definitivní pořadí bude stanoveno dle časových a cestovních možností lektorů na základě dohody s organizátory ().

Doc. JUDr. Jiří L. Bílý, CSc. Cechovní znaky a jejich vztah k řemeslnickým znamením
Jiří Hanáček Čtyři cesty za církevní heraldikou
Mgr. Pavel Holub Nejstarší dochovaná pacovská městská kniha a její využití pro genealogii
Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Poznámky ke středověké univerzitní symbolice
PhDr. Marián Manák, PhD. Univerzitná symbolika súčasnej Trnavskej univerzity
PhDr. Karel Maráz, PhD. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. VII.6. Sigilla (1283-1306). a Sfragistika. Studijní texty pro posluchače
PhDr. Karel Müller Znak Slezské univerzity v Opavě
Doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD. Univerzitná symbolika historickej Trnavskej univerzity
PhDr. Ivan Štarha K aktuálním otázkám udělování městských a obecních symbolů

Za organizační výbor

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.,
předseda MGHS