Program matiné 2015


Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně

si Vás dovoluje pozvat na

MATINÉ 2015

„Genealogie v kontextu národních dějin“,

které se koná v sobotu 7. 11. 2015 od 9,00 hod. v sále bývalého refektáře kartuziánského kláštera
v budově Fakulty informačních technologií VUT v Brně-Králově Poli, Božetěchova 2
(tramvaj od hl. nádraží č. 1 a 6, vystoupit na zastávce Královo Pole – Semilasso).

Další zájemci, kteří by chtěli vystoupit s vlastními referáty nebo diskusními příspěvky, jsou vítáni a mohou se dohodnout s pořadateli o jejich zařazení.

 

Program:

 

V úvodu vzpomeneme na pana plk. Jiřího Loudu, dr.h.c., + čestného předsedu naší společnosti, a pana Miroslava Milece, + člena naší společnosti a odborného publicisty.

František Pícha Organizační záležitosti jednání
Dosud přijaté příspěvky uvádíme v abecedním pořadí, skutečné pořadí bude upraveno dle časových možností mimobrněnských přednášejících.
Jiří L. Bílý téma bude upřesněno později
Jiří Brňovják „Cizinci“ v Rakouském Slezsku. Nové šlechtické rody v rakouské části Slezska v letech 1740-1918
Frederik Federmayer Zásnubné oznámenia a svadobné pozvania z predmatričného obdobia (Málo využívaný prameň pre výskum šľachtickej genealógie obdobia raného novoveku)
Pavel Holub Genealog v České republice versus genealog v Belgickém království. Kde se lépe „bádá“?
Martin Kotačka Využití genetických testů v genealogickém bádání
Michal Kubica Hraběcí rod Arco na Hošťálkovech 1837-1945
Ivana Maloušková Osudy rodu Razumovských z Vikštejna v 1. polovině 20. století
Karel Müller Šlechtická genealogie očima archiváře
Ivo Sperát Jak jsme točili Tajemství rodu
Miloš Sysel Rod Vittinghoff – Schell a úprava rodového pohřebiště v Předklášteří u Tišnova
Petr Škarvada Škrovádové ze Škrovádu – genealogie drobné šlechty pomocí digitalizovaní kartotéky Augusta Sedláčka
Jiří Šmíd Význam a přínos rodu Mittrowských na vývoj regionu kolem hradu Pernštejna

Předpokládaný časový průběh:

9,00 – 12,30  referáty (vč. coffeebreak)

12,30 – 13,30 oběd

13,30 – 14,00 prezentace nových publikací (na jednu knihu čas 5 minut), knihy si bude možno objednat a předem zaplatit u vydavatelů.

Jiří Brňovják Šlechticem z moci úřední
Kotačka Martin, Peterka Josef,
Sperát Ivo
Generální rejstřík k lánové vizitaci doplněný o soupis obyvatel královských měst (2015)
Nový slovenský genealogický časopis představí F. Federmayer.
Petr Škarvada Nové vydání Drožových Dějin Žďáru n. S. (2015)
Miloš Sysel Almanach Tišnoviny (2015)
Jiří Bílý 2. díl Novomoravských rodů (2015)

13,45 – 16,00 referáty (vč. coffeebreak)

Pro zájemce bude podle zájmu uspořádána prohlídka areálu fakulty a bývalého kláštera v čase během oběda 12,30 h – 13,30 h.

 

Matiné se uskuteční za finanční podpory městské části Brno – Královo Pole.

 

 

Na setkání se těší za organizační výbor


Prof. Dr. Tomáš Krejčík, CSc.
Předseda MGHS


Fotografie z IX. matiné si můžete prohlédnout zde.