Program matiné 2023

Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně, z. s.

Brno- Královo Pole, Tyršova 14, 612 00

 

XVI. genealogicko – heraldické matiné

Dovolujeme si Vás pozvat na naše tradiční už XVI. genealogicko – heraldické matiné,

které se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2023, v Brně, Králově Poli,

v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter

Matiné se koná s podporou MČ Brno – Královo Pole a pod záštitou děkana FIT VUT.

Referující uvádíme abecedně, skutečné pořadí bude upraveno podle časových možností autorů. Referenty žádáme o dodržení časového rozsahu 20 minut.

Bc. Pavel Anděl: Genetická genealogie a její využití v historických vědách a příbuzných oborech. Univerzita Hradec Králové – Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D,  a Petr Duffek:  Aktuální nálezy pečetidel, jejich identifikace, analýza, zpracování a identifikace. Katedra pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, Archaia Brno o. p. s.

doc. PhDr Frederik Federmayer, PhD.: Meštianske heraldické znamenia u špecifických a menej rozšírených remesiel a povolaní v Uhorsku (na Slovensku) z obdobia renesancie.  Katedra archívnictva a muzeológie, Filozofická fakulta UK, Bratislava

Marek Gilanyi: Hrobka rodu Seilern ve Štípě. Bratislava

Mgr. Michal Kubica, Ph.D.:   Genealogické a heraldické stopy Matušků z Topolčan ve Slezsku. Archiv města Ostravy

Mgr. Richard Kubík: Státní symbolika lichtenštejnského knížectví. Masarykova univerzita, ústav pomocných věd historických a archivnictví

Mgr. Pavel Lasztovicza: Umírání, pohřeb a smrt Karolíny Podstatské z Prusinovic, provdané hraběnky ze Žerotína (1739–1765). Katedra historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Mgr. et Mgr. Daniel Lyčka, Ph.D. Jan I. Josef kníže z Liechtensteina (1760–1836) z pohledu heraldiky, faleristiky a titulatury.  Spolek pro obnovu Katzelsdorfského zámečku, z. s.

PhDr Karel Müller: Hrátky s erbem. (František Řehoř hrabě Giannini a různé aplikace jeho erbu). Zemský archiv v Opavě

RNDr František Pícha: Pečeti v tzv. Bočkově sbírce v MZA Brno.  MGHS v Brně z. s.

Mgr. Lukáš Sláma: Rodinné a majetkové aspekty hraběte Jindřicha Šlika z Holíče a Pasounu. Filozofická fakulta UJEP

PhDr Michaela Žáková, Ph.D.: „Obenbleiben“. Ústav šlechtičen jako prostředek k uchování elitního postavení šlechty. Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Časové rozvržení programu:

9,00 – 10,00 prvý blok přednášek                                             13,00-14,00 třetí blok přednášek

10,00- 10,15 přestávka                                                                  14,00-14,15 přestávka

10,15-11,15 druhý blok přenášek, přestávka                             14,15-15,15 poslední blok přenášek                                                                     K dispozici jsou automaty na nápoje a na občerstvení, restaurace na oběd v dosahu 5 min.

 

Výbor MGHS