Program matiné 2019

Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.
Brno-Královo Pole, Tyršova 14, 612 00

XIII. genealogicko – heraldické matiné

Dovolujeme si Vás pozvat na naše tradiční už XIII. genealogicko – heraldické matiné,
které se uskuteční v sobotu 9. 11. 2019 v Brně, Králově Poli
v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter.

 

Matiné se koná s finanční podporou MČ Brno-Královo Pole

 

Program:

Referující uvádíme  abecedně, skutečné pořadí bude upraveno podle časových možností autorů. Referenty žádáme o dodržení časového rozsahu 20 minut.

Doc. Mgr. Jiří Brňovják, PhD.: Lichnovští z Voštic, jejich prusko-rakouská identita agenealogicko-heraldická legenda knížete Eduarda (1789–1845)

Ing. Aleš Brožek: Člen znakové komise Jaroslav Kursa a jeho návrhy státního znaku a vlajky z roku 1919

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.: Statna (panovnicka) symbolika v uhorskej rodovej heraldike. Sonda do obdobia raneho novoveku.

Mgr. Pavel Holub: Od rakouského orla k českému lvu?

Mgr. Bc. Martin Kotačka: Genetická genealogie – nová cesta k odhalení našich předků a našeho původu

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph. D.: České korunovační klenoty v Rakousku

Mgr. Aleš Křížan: Znaky Zakarpatska a rusínských oblastí do roku 1918 – znaky žup a měst

Mgr. Michal Kubica: Neobyčejné životní osudy raduňského pána Jana Josefa Bocka z Burgvic

PhDr. Lenka Pavlíková, PhD.: Evidencia pečatí a pečatidiel v Slovenskej republike

RNDr. František Pícha: Tzv. Legionářský znak a jeho užití v Československé republice

Mgr. Ondřej Schmidt: Hraběcí rod Collalto ve středověku a raném novověku mezi Itálií a českými zeměmi

PhDr. Ladislav Vrteľ: Ako si Slováci predstavovali štátny znak (1848-1993)

Časové rozvržení programu:
9,00–10,00 1. blok přednášek 13,00-14,00 3. blok referátů
10,00-10,15 přestávka 14,00-14,15 přestávka
10,15-11,15 2. blok přenášek, přestávka 14,15-15,15 poslední blok přenášek

K dispozici jsou automaty na nápoje a na občerstvení, restaurace na oběd v dosahu 5 min. Účast bez poplatku.

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., za výbor MGHS