Program matiné 2017


Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně, z. s.

si Vás dovoluje pozvat na

 

Matiné 2017

Vláda Marie Terezie z pohledu heraldiky, genealogie, sfragistiky a dalších pomocných věd historických

 

které se bude konat dne 11. listopadu 2017 od 9h do 16,00h v budově
Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně
Božetěchova 2, Brno-Královo Pole
(bývalý kartuziánský klášter)

 

Přednášející uvádíme v abecedním pořadí, jejich vystoupení budou seřazena podle jejich časových možností i obsahových souvislostí:

PhDr. Jiří Brňovják, PhD, Ostravská univerzita,
Nobilitace duchovních hodnostářů a jejich heraldika v období vlády Marie Terezie

Doc. Dr. Frederik Federmayer, PhD., Univerzita Komenského, Bratislava, SR
Užívanie erbov a heraldických osobných znamení v Uhersku v tereziánskom období

Jiří Hanáček, Brno
Malířka erbů Jetty Skrbenská z Hříště

Mgr. Petr Houzar, Masarykova univerzita, Brno
Erbovní listiny Marie Terezie pro česká a moravská města (Marie Terezie a znaková privilegia)

RNDr. Ivan Koláčný, Klub faleristů Brno
Významní rytíři Vojenského řádu Marie Terezie ze zemí Koruny české

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Masarykova univerzita Brno
Nobilitace Marie Terezie

Bc. Michal Kubica, Ostravská univerzita
Deputovaní stavů Opavského a Krnovského knížectví na Slezském veřejném konventu za vlády Marie Terezie

Mgr. Maroš Mačuha, Bratislavský okrasný spolok, SR
Stopy Márie Terézie v Bratislave

PhDr. Karel Müller, Zemský archiv v Opavě
Pečeti Marie Terezie ve fondech Zemského archivu v Opavě

RNDr. František Pícha, Brno, MGHS
Pečeti Františka Štěpána Lotrinského jako velmistra Řádu Zlatého rouna

Mgr. Milan Šišmiš, SNK Martin, SR
O projekte Súpis erbových listín na Slovensku

Ing. František Vídeňský, PhD, FIT, Vysoké učení technické Brno
Počítačová podpora rozpoznávání a klasifikace rodových erbů

PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín
Královna Marie Terezie kmotrou moravské filantropky?
Vznik a život jedné legendy

 

Výbor Moravské genealogické a heraldické společnosti, z. s. děkuje MČ Brno-Královo Pole za finanční podporu.

 

Za organizační výbor


Prof. Dr. Tomáš Krejčík, CSc.
Předseda MGHS


Fotografie z matiné 2017 si můžete prohlédnout zde.