KNIŽNÍ NOVINKA – Německá příjmení u Čechů

Dílo doc. PhDr. Josefa Beneše, CSc., Německá příjmení u Čechů, zakladatelské osobnosti
české vědy o vlastních jménech, vzniklo z jeho celoživotní pozornosti ke „stýkání a potýkání“
češtiny a němčiny, které dobře znal jako rodák z dvojjazyčných Prachatic. Za autorova života
se práci nepodařilo zrealizovat do knižní podoby z politických důvodů a nepomohly zde ani
doporučení předních lingvistů. Poprvé dílo vyšlo zásluhou Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem až v roce 1998, kde na Pedagogické fakultě v šedesátých letech
doc. Beneš přednášel, a to jako vědecká edice s rozsáhlým aparátem a bohatými rejstříky,
které zpracovala PhDr. Marie Nováková. Tato edice se stala základem současného vydání,
které se obrací k širší veřejnosti zájemců o problematiku českých příjmení. Z dalších
Benešových prací uvádíme monografii O českých příjmeních (1962), která se stala základem
knihy Naše příjmení (1983), zpracované dcerou doc. Beneše – prof. Dobravou Moldanovou.
Její druhé rozšířené vydání (2010) vyšlo v nakladatelství Ag. Pankrác (následně v dotiscích
2015, 2019).
Dílo sleduje, jak k nám německá příjmení pronikala v několika vlnách kolonizace a během
dosídlování opuštěných českých území po třicetileté válce. Všímá si toho, jak se tato jména
měnila a přizpůsobovala českému jazykovému prostředí. Zachycuje i situace poněmčování
českých jmen v období josefínských reforem a naopak počešťování německých jmen v době
národního obrození, ale i po druhé světové válce. Sleduje, jak se německá osobní i místní
jména promítala do českých příjmení, stejně jako německé výrazy pojmenovávající předměty
denní potřeby, přírodní jevy, sociální strukturu, řemesla atd. Práce je založená na obrovském
a unikátním množství materiálu, který autor shromáždil za několik desítek let.

Technická data:
Formát knihy: 165 x 240
Vazba: V8
Počet stran: 688
ISBN: 978-80-86-781-42-6
Expedice hotové publikace: 11/2020
Doporučená prodejní cena: 870 Kč