Prohlídka knihovny Archeologického ústavu AV ČR dne 8. 3. 2018


foto: Zdeněk Durďák