Řády a vyznamenání Španělska

Dne 12.3.2020 jsme se v komorním počtu zúčastnili výstavy španělských řádů a vyznamenání. Autor výstavy a zároveň majitel sbírky Josef L. Hrdý shromažďoval tuto unikátní kolekci přes 40 let. Španělská vyznamenání jsou u nás velmi vzácná a na aukcích se vyskytují velmi výjimečně. Výstava představuje 163 řádů, vyznamenání a odznaků z období 18. – 20. století. Jde jednak o královské řády, vojenské záslužné řády, pamětní medaile a mnohé další. Nejcennějším exponátem je bezpochyby španělský řád Zlatého rouna, který je vystaven spolu s rakouskou insignii řádu Zlatého rouna, který představuje nejprestižnější vyznamenání habsburské monarchie. V r. 1700 byl tento řád rozdělen na část španělskou a část rakouskou. Španělský řád zlatého rouna se stal v polovině 19. století nejvyšším řádem španělské dynastie Bourbonů. Výjimečnost této výstavy je v tom, že jsme viděli oba tyto řády vystavené současně. Svou celoživotní sbírku pan Josef L. Hrdý věnoval Moravskému zemskému muzeu a tím se zařadil mezi jeho významné donátory. Katalog výstavy těchto španělských řádů vydalo MZM knižně.

Josef L. Hrdý (*1932) patří k významným moravským numismatikům a faleristům a je čestným členem naší společnosti.

Text a foto Ing. Zdeněk Durďák