Plán činnosti na 2. pololetí 2019

I. Členské schůze:

Členské schůze MGHS, z. s., se konají ve 2. pololetí vždy třetí úterý v měsících září až listopad, v prosinci se chůze nekoná. Tyto schůze spojené s přednáškou se konají ve schůzovní místnosti Občanský klub – ÚMČ Brno – střed, Kounicova 43. Otevřeno od 17.45 hodin. Hospodářka Dr. A. Vieweghová bude vyřizovat potřeby členů 15 minut před zahájením schůze. Sledujte změny na facebooku a na webu MGHS.

I. Přednášky:

17. 09. 2019              Mgr. Vladimír Březina, Ph.D.

                            Heraldická výzdoba arkád zámku v Ivanovicích na Hané

15. 10. 2019              PhDr. Petr Nohel, Ph.D.

                                 Císař Karel I. Habsburský

19. 11. 2019              JUDr. Tomáš Tyl, Ph.D.

                                 Šlechtictví a pseudošlechtictví na našem území po roce 1989

II. Vycházky: 

24. 09. 2019 (út)      Prohlídka výstavy Diecézního muzea „Ryté umění – Ex Libris“

                                  Sraz v 15, 50h před Diecézním muzeem na Petrově, vede Dr. A. Vieweghová.

05. 10. 2019 (so)      Miroslav a okolí

                                  Pohořelice (prohlídka města a kostela, fara, kde spal v r. 1805 Napoleon),                                                Miroslav (prohlídka města a zámku), Olbramovice (gotický kostel), dle dohody                                    možná prohlídka exteriéru zámku Velký Dvůr (lovecký zámek Leopoldsruhe,                                       nyní „Dům na půli cesty“).

                                  Doprava auty dle dohody členů. Sraz v 9. 00h před kostelem v Pohořelicích.

                                  Vede Dr. Zdena Novobilská

22. 10. 2019 (út)      Prohlídka Kleinova paláce. Knihovna Jiřího Mahena připravila pro členy                                             MGHS, z. s. v Brně komentovanou prohlídku uzavřených prostor Kleinova                                            paláce z r. 1847 na náměstí Svobody. Sraz účastníků v 16 hod. před budovou                                      Kleinova paláce, nám. Svobody 15. Vede: Ing. R. Vondráček.

III. Exkurze:             Exkurze jsou pořádány ve spolupráci s Muzejní vlastivědnou společností v Brně a                                              zájemci se musí přihlásit v kanceláři MVS v Brně, Solniční ul. 12, vždy ve                                             čtvrtek od 10 – 17h. Tel: 542 210 388

                                 Exkurze se ve 2. pololetí nekonají

IV. Genealogické párty:

Setkání se v 2. pololetí roku 2019 konají každou třetí středu v měsíci v salonku „Restaurace U Malchrů“- Brno, Židenice – Vančurova  č. 1 od 16 h. do 18 h. Zastávka MHD Dělnický dům – tramvaj č. 9. Schůzek se mohou zúčastnit i nečlenové. Nemusíte se přihlašovat a nic neplatíte. Pomáháme si se čtením matričních záznamů v kurentu, sdělujeme informace o zajímavých fondech v archivech a podobně. Přijďte, kdo potřebujete poradit, kdo chce ukázat nějakou raritu z bádání po předcích, či kdo se chce podělit o výsledky své práce. Předpokládáme zaměření na internetové přístupy k archivním fondům – Wi-fi připojení k dispozici. Sledujte webové stránky MGHS, z. s.: www. mghs.cz a facebook. Vede Zdeňka Nováková

V. Genealogické kurzy:

Kurz pro začínající genealogy bude zahájen v říjnu 2019 v Brně a během pěti sobotních setkání se zájemci seznámí se základy genealogického bádání, využívání internetu pro studium digitalizovaných matrik a se čtením starého písma. Kurz povedou Bc. Petra Banovská a Inka Hutská Záveská. Sledujte webové stránky o kurzech na webu MGHS, z. s. Zájemci si mohou psát o přihlášku a bližší informace na: kurzy_zavináč_mghs.cz.

VI.

13. Genealogické a heraldické Matiné se koná v sobotu 9. 11. 2019, začátek v 9 hod., v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter. Program na zvláštním letáčku. Nosné téma konference: „státní symbolika“ (100. výročí přijetí zákona o státních symbolech v roce 1920). Všichni členové MGHS, z. s. i další zájemci o problematiku jsou srdečně zváni. Akce se koná zdarma a za finanční podpory MČ Brno – Královo Pole.

VII.  Informace pro členy:

1)  Naše společnost provozuje svůj facebook na adrese: https://www.facebook.com/mghsbrno

2)   Knihovna MGHS, z.s. je v provozu. Přijímáme Vaše knižní dary a separáty, genealogické pozůstalosti a výsledky vašeho rodopisného bádání i v rukopise. Seznam publikací a časopisů v knihovně je na webových stránkách MGHS, z. s. Knižní výpůjčky pro členy MGHS, z. s. lze objednat na mailové adrese:  a na členských schůzích.

3)  Korespondenci směřujte na adresu tajemníka společnosti: Vilém Walter, 619 00  Brno, Jižní náměstí 11. E-mail:

4)  Sledujte naši vývěsku v genealogické badatelně v MZA a v Knihovně JM na Kobližné ulici v Brně

5)  Naše společnost má bankovní účet u FIO banky s číslem 2900567191/2010. 

      Roční členský příspěvek činí pro pracující 300Kč a pro důchodce a studující 200Kč a je splatný vždy do 31. 3. běžného roku. Plaťte pouze převodem nebo na členských schůzích. Dodržením termínu se vyhnete se problémům se zasíláním časopisu GHI.

      Jako variabilní symbol uvádějte své členské číslo! Složenky nebudou rozesílány (ani tištěny).

6)   Prosíme naše členy, kteří v posledních letech změnili své telefonní číslo nebo svoji mailovou adresu či adresu bydliště, aby nám tyto skutečnosti oznámili! V opačném případě se vystavujete problémům s přísunem aktuálních informací.

Těšíme se setkání na našich akcích, na které Vás srdečně zveme.

   Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.                                                                               Vilém Walter
       předseda MGHS, z. s.                                                                                        tajemník MGHS, z. s.